Eesti Kõla

Viimati muudetud: 30.05.2019

Eesti pianistliku kultuuri järelkasvu igakülgse arengu toetuseks ja eesti klaverimuusika väärtustamiseks korraldab Tallinna Muusikakeskkool 28.11. – 01.12. 2019 vabariikliku noorte pianistide konkursi “Eesti kõla VIII”.

Konkursile on oodatud klaveriõpilased kõikjalt Eestist vanuses kuni 19 a. Konkurss toimub ühes voorus, kuues vanuserühmas ja kahes kategoorias. Repertuaari sisulise dominandi moodustab eesti heliloojate klaverimuusika, täpsemalt saab tingimuste kohta lugeda konkursi reglemendist.

Konkursi žürii:

Jussi Siirala (Soome)

Justas Šervenikas (Leedu)

Maarja Tyler (Eesti)

Konkursile registreerimiseks saata hiljemalt 01.11.2019 e-posti aadressile martti@ema.edu.ee järgmised dokumendid:

1) täidetud registreerimisvorm;
2) foto (png, jpg või tif-fail)
3) ID-kaardi, passi või sünnitunnistuse koopia;
4) maksekorralduse koopia osavõtumaksu tasumise kohta.

Eesti kõla VIII reglement

Eesti kõla VIII registreerimisvorm