(EST) Vastuvõtukomisjoni otsus TMKK põhikooli lõpetajate X klassi vastuvõtmise kohta