Mudilased

Viimati muudetud: 23.08.2019

KINGIME LAPSELE MUUSIKA – IMELISELT VÄRVILISE MÄNGUMAA!

Mudilaste Muusikastuudio

 • individuaaltund pilliõppeks;
 • laulmine;
 • loovus;
 • rütmika;
 • teatritund

Õppetöö toimub Tallinna Muusikakeskkoolis (Vabaduse pst 130) kaks korda nädalas tööpäeviti alates kl. 17.00 vastavalt tunniplaanile. Õpperühmad moodustatakse laste vanust arvestades. Õppetöö aluseks on rühma laste eale vastavad programmid. Mudilaste muusikastuudiosse on oodatud lapsed vanuses 3-7 aastat.

Õppetunni kestvus:

Individuaaltund pilliõppeks: 1x nädalas 30 min
Laulmine ja loovus (6a muusika algõpe): 40 min
Teatritund: 25 min
Rütmika: 25 min

1964. aastal kolm aastat pärast Tallinna Muusikakeskkooli avamist loodi kooli juurde ka ettevalmistusklass, mille järjepidevuse alusel moodustati 1989. aastal Mudilaste Muusikastuudio. Paljude tegutsemisaastate jooksul on Mudilaste Muusikastuudios oma esimese tutvuse muusikaga teinud Andres Mustonen, Kalle Randalu, Kristjan Randalu, Harry Traksmann, Mart Siimer, Olari Elts, Jaan-Eik Tulve, Liis Kolle, Koit Toome ning paljud teised muusika- ja teatrialal tuntud inimesed.

Teretulnud on kõik 3-7 aastased muusikahuvilised lapsed.

Stuudio põhieesmärgiks on:

Laulmise ja loovuse tundides anda lapsele algteadmised muusikast, õpetada last laulma, muusikat kuulama ja sellest aru saama.

Mida tehakse?

 • musitseeritakse aktiivselt – lauldakse, mängitakse pilli;
 • tutvutakse muusikainstrumentidega ja muusika väljendusvahenditega;
 • kuulatakse muusikat
 • solfedžo algteadmised.

Muusikalise liikumise ja rütmikatunni põhieesmärgiks on avastada keha plastika erinevaid võimalusi, vabastada keha pingest ning arendada koordinatsiooni.

Õpitakse

 • kuulama muusikat ja end selle kaudu liikumises väljendama;
 • ennast tunnetama ning oma keha vabastama;
 • tundma liigutuste erinevaid liike;
 • väikeseid üksiknumbreid (rütmilisi etüüde)

Teatritunni põhieesmärgiks on arendada fantaasiat ja loovust.

Õpitakse:

 • läbi liigutuste, hääle ja miimika ennast väljendama;
 • jäljendama õpetajat, kaaslasi, loomi, linde, erinevaid karaktereid;
 • väikeseid üksiknumbreid (luuletused, dialoogid).

Emakeele ja matemaatika tunnid 6-aastaste laste rühmadele. Ettevalmistus I klassi astujatele.

Õpitakse:

 • lugema;
 • kirjutama
 • arvutama.

Individuaaltunnid alates 5-aastastele lastele (vastavalt soovile)

 • viiul;
 • plokkflööt;:
 • klaver

infotelefon 53325810