Mudilased

Viimati muudetud: 29.09.2019
Mudilaste muusikastuudio laieneb linna!
Kallid lapsevanemad!
Mudilaste Muusikastuudio missiooniks on viia professionaalne pilliõpetus 5–6 aastaste lasteni ja edaspidi pakkuda parimaid võimalusi kandideerida õppekohtadele Tallinna Muusikakeskkoolis.
Tunde viivad läbi Tallinna Muusikakeskkooli erialaõpetajad.
Õppetöö algab 01. oktoober 2019.a. aadressil Tõnismäe 8.
Ühtlasi paneme kokku uusi rühmasid 3–6 aastastele muusikahuvilistele lastele laulu-loovuse ja teatri-rütmika tundideks.
Kontakt registreerimiseks
mudilastem@gmail.com
tel 56977075
Teele Marjasoo
Mudilaste Muusikastuudio juhataja

KINGIME LAPSELE MUUSIKA – IMELISELT VÄRVILISE MÄNGUMAA!

Mudilaste Muusikastuudio

 • individuaaltund pilliõppeks;
 • laulmine;
 • loovus;
 • rütmika;
 • teatritund

Õppetöö toimub Tallinna Muusikakeskkoolis (Vabaduse pst 130) kaks korda nädalas tööpäeviti alates kl. 17.00 vastavalt tunniplaanile. Õpperühmad moodustatakse laste vanust arvestades. Õppetöö aluseks on rühma laste eale vastavad programmid. Mudilaste muusikastuudiosse on oodatud lapsed vanuses 3–7 aastat.

Õppetunni kestvus:

Individuaaltund pilliõppeks: 1x nädalas 30 min
Laulmine ja loovus (6a muusika algõpe): 40 min
Teatritund: 25 min
Rütmika: 25 min

1964. aastal kolm aastat pärast Tallinna Muusikakeskkooli avamist loodi kooli juurde ka ettevalmistusklass, mille järjepidevuse alusel moodustati 1989. aastal Mudilaste Muusikastuudio. Paljude tegutsemisaastate jooksul on Mudilaste Muusikastuudios oma esimese tutvuse muusikaga teinud Andres Mustonen, Kalle Randalu, Kristjan Randalu, Harry Traksmann, Mart Siimer, Olari Elts, Jaan-Eik Tulve, Liis Kolle, Koit Toome ning paljud teised muusika- ja teatrialal tuntud inimesed.

Teretulnud on kõik 3–7 aastased muusikahuvilised lapsed.

Stuudio põhieesmärgiks on:

Laulmise ja loovuse tundides anda lapsele algteadmised muusikast, õpetada last laulma, muusikat kuulama ja sellest aru saama.

Mida tehakse?

 • musitseeritakse aktiivselt – lauldakse, mängitakse pilli;
 • tutvutakse muusikainstrumentidega ja muusika väljendusvahenditega;
 • kuulatakse muusikat
 • solfedžo algteadmised.

Muusikalise liikumise ja rütmikatunni põhieesmärgiks on avastada keha plastika erinevaid võimalusi, vabastada keha pingest ning arendada koordinatsiooni.

Õpitakse

 • kuulama muusikat ja end selle kaudu liikumises väljendama;
 • ennast tunnetama ning oma keha vabastama;
 • tundma liigutuste erinevaid liike;
 • väikeseid üksiknumbreid (rütmilisi etüüde)

Teatritunni põhieesmärgiks on arendada fantaasiat ja loovust.

Õpitakse:

 • läbi liigutuste, hääle ja miimika ennast väljendama;
 • jäljendama õpetajat, kaaslasi, loomi, linde, erinevaid karaktereid;
 • väikeseid üksiknumbreid (luuletused, dialoogid).

Emakeele ja matemaatika tunnid 6aastaste laste rühmadele. Ettevalmistus I klassi astujatele.

Õpitakse:

 • lugema;
 • kirjutama
 • arvutama.

Individuaaltunnid alates 5aastastele lastele (vastavalt soovile)

 • viiul;
 • plokkflööt;:
 • klaver