Õppekorraldus

Viimati muudetud: 31.08.2020

ÕPPEKORRALDUS
Muusikastuudio õppetöö algab 7. septembril 2020 ning kestab kuni 30. aprillini 2021.
Eelkooli õppetöö algab 1. oktoobril 2020 ning kestab kuni 30. aprillini 2021.

Registreerumiseks  sobivasse rühma  palun täitke avaldus.

3-aastaste rühmatund (laulmine ja loovus) toimub 1 kord nädalas ja kestab 40 minutit. Tund toimub Tõnismäe või Kivimäe ruumides.

4-6-aastaste rühmatunnid (laulmine, loovus, rütmika ja solfedžo) toimuvad 2 korda nädalas ja tund kestab 40 minutit. Tunnid toimuvad Tõnismäe või Kivimäe ruumides.

6-7-aastaste eelkooli tunnid (eesti keel, matemaatika, loodus- ja inimeseõpetus) toimuvad 1 kord nädalas ja üks tund kestab 30 minutit. Tunnid toimuvad Tõnismäe või Kivimäe ruumides.

Pilliõppe individuaaltunnid (viiul, plokkflööt, klaver jt) toimuvad 1 kord nädalas ja tund kestab 30 minutit. Tund toimub kokkuleppel õpetajaga Tõnismäe või Kivimäe ruumides.

Rühmade suurus on 6 kuni 12 last. Õppetöö kestab 8 kuud. Vabade kohtade olemasolul võib liituda jooksvalt kuni kevadeni. Kui soovite rühmatundi kirja panna rohkem kui ühe lapse, siis teise lapse kohatasule kehtib soodustus -10%.

Lapsevanemal on kokkuleppel õpetajaga õigus osaleda vähemalt üks kord õppeaasta jooksul vaatlejana muusikastuudio, pilliõppe ja eelkooli tundides.

Vaheajad 2020/2021 õppeaastal on järgmised:

Esimene vaheaeg 19. oktoober kuni 25. oktoober 2020

Teine vaheaeg  23. detsember 2020 kuni 10. jaanuar 2021

Kolmas vaheaeg 22. veebruar 2021 kuni  28. veebruar 2021

Neljas, pikem vaheaeg algab 1. mail 2021 ning kestab 31. augustini 2021