Konsultatsioonide ajad

Viimati muudetud: 12.02.2019

Konsultatsioonide ajad 2018/19

NB! Konsultatsioon tuleb alati eelnevalt õpetajaga kokku leppida!

Õpetaja
e-mail
õppeaine
päevad
ruum
Abel, Anneanneabel122@gmail.commatemaatikaN,R 0. t53
Amor, Marimari@helilooja.eesolfedžoN, 0. t44
Belousov, Riinariina@tmkk.edu.eealgõpetus; loodusõpetus, eesti keelT, 0.t56
Eerik, Helinahelinaeerik@gmail.comFüüsika-keemia, loodusõpetus, matemaatikaE 0-tund ja kolmapäeviti muu aeg kokkuleppel84 
Fridolin, Jannefridolin.janne@gmail.comkoorT kell 13.3099
Kaljusmaa, Merlemerlekaljusmaa@hotmail.combioloogiaT, R 8.t72
Kalmann, Sandrakalmann.sandra@gmail.commuusikalugu, muusika-ja kunstiluguT, R 0 tB-103
Kask, Kadikadi@tmkk.edu.eeinimeseõpetusE 7.t79
Klooren, Äli-Ann aliann.klooren@gmail.commuusika- ja kunstilugu, muusikalugu E . 0 tB-103
Kohala, Lennartlennart.kohala@gmail.cominglise keelR 0.t32
Konsap, Saalesaale.konsap@gmail.commuusikateooria;
Muusika- ja kunstiajalugu
N, 0. tB-111
Kuldmaa, Kätlinkatlinkuldmaa@gmail.comajalugu, ühiskonnaõpetusE,N 0.t70
Kuusik, Jaanikajaanikakuusik@gmail.com koorK, kell 15.05100
Kõrvits, Ingridingridkorvits@gmail.comkoorK ja N 8.t100
Mahoni, Kristinakristina.mahoni@tmkk.edu.eekehaline kasvatus, inimeseõpetusE, 7.t võimla
Marcinkevicene, Valentinavmarcinkevicene@gmail.comvene keelR, 0. t30
Männamets, Anuanu.mannamets@tmkk.edu.eepikapäevaõpetajaT-R 7. tB-105
Neeme, Lindalindaneeme@hot.eekäsitöö; pikapäevaõpetajaN, R 6.-7. t või E 8. t57/19, 60
Ney, Mallmall.ney66@gmail.comsolfedžoE., T., K. 0 t, T. 7., 8. t44
Nurk, Sirjesirjenurk@gmail.com inglise keelE 4. ja 8. t, T 8. t, R 2. ja 3. t76
Ots, Jaanjaan_ots_2@hotmail.comsümfooniaorkesterT 0. taula
Paju, Reetpaju.reet@gmail.comsolfedžoT 7. t, K 0. t73
Pilvik, Piretpiret@pilvik.eualgõpetus, eesti
keel, kirjandus
E 8. t54
Randma, Taimirandma.taimi@gmail.comkunstN 8. t84
Roos, Andrusandrus.roos@gmail.comrütmikaE 8.tvõimla
Saarep, Merlemerlesaarep@gmail.comsolfedžoE, T 7. t74
Sellin, Reetreet.sellin@gmail.comalgõpetusE 8. t57
Siimer, Martmsiimer@ema.edu.eemuusikateooriaN, 0. tB-104
Sotter, Anuanu.sotter@tng.eeajalugu, ühiskonnaõpetusK vahetunnid70
Talisaar, Enetalisaar.ene@gmail.comeesti keel, kirjandusN, 0. t75
Talts, Tiinatiina.talts@tmkk.edu.eeeesti keel, kirjandusT 1. t31
Tammissaar, Maive maive.tammissaar@tng.ee geograafiaR 0.t70
Tiirik, Viireviire.tiirik@tmkk.edu.eeInglise keelN 7. t71
Truija, Imbiimbi@tmkk.edu.eebioloogia, loodusõpetusN 0. t72
Veinberg, Kristikristi@tmkk.edu.eematemaatika; haridustehnoloogK, 0. t58
Viese, Janajana.viese@tmkk.edu.eealgõpetus, inglise keelK 7. t, N 7. t77
Voitas, Olgaolgavoitas@gmail.comvene keelR 7. t29
Voites, Ireniren.voites@gmail.comrütmikaN 6. tõpetajate tuba