Eriala eksami nõuded täiendaval vastuvõtul II – X klassi

Viimati muudetud: 07.12.2020

Eriala eksami nõuded täiendaval vastuvõtul II – X klassi
Kõikide erialade õpilaskandidaadid osalevad vestlusel. (Miks ma tahan õppida TMKK-s? Minu varasemad kokkupuuted muusikaga: õpingud, kontserdikülastused jne.)

Keelpillid

Viiul, tšello

 • II klass – esitada kaks pala;
 • III klass – esitada üks etüüd ja kaks pala või pala ja üks osa suurvormist;
 • IV – V klass- esitada kolm teost: etüüd, pala, osa suurvormist;
 • VI – IX klass : esitada üks heliredel (3 okt., kk., septak., topeltnoodid), üks etüüd, üks pala, üks osa suurvormist
 • X klass: esitada üks heliredel (3–4 okt., kk., septak., topeltnoodid), üks etüüd, kaks osa J. S. Bachi sooloteosest või G. Ph. Telemanni Fantaasiast, üks pala, üks osa kontserdist

Teosed esitada peast.

Altviiul, kontrabass, klassikaline kitarr, harf

 • II – III klass Esitada kaks pala, kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid;
 • IV– V klass Esitada kaks erineva karakteriga pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid. Lisaks peab sisseastuja olema valmis esitama kaks heliredelit (tema poolt vabalt valitud helistik);
 • VI – X klass Esitada 3 teost: üks etüüd ja kaks erineva karakteriga pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid. Lisaks peab sisseastuja olema valmis esitama 4 heliredelit (tema poolt vabalt valitud helistikud);
 • Soovitav on varakult enne sisseastumiseksameid võtta kontakti vastava eriala õpetajaga, et selgitada välja õpilase muusikalisi ja füüsilisi eeldusi antud erialal.

Klaver, klavessiin, akordion

Sisseastumiskatse erialas koosneb kolmest komponendist:

 1. nõutava kava esitamine (nõuded on esitatud lisas);
 2. noodistlugemise kontroll;
 3. motivatsioonivestlus

Eksamile saabuja peab kirjalikult esitama viimase õppeaasta individuaalkava (läbitöötatud teosed, esinemised jne)

Lisa. Kavanõuded:

 • II klass – 3 erineva iseloomuga pala;
 • III klass – 3 erineva iseloomuga pala. Lisaks peab sisseastuja olema valmis esitama heliredeli (tema poolt vabalt valitud helistik): heliredel, kolmkõla, akordid (2 oktavi koos kätega üles-alla);
 • IV klass – 3 teost: polüfoonia, pala, suurvorm. Lisaks peab sisseastuja olema valmis esitama heliredeli (tema poolt vabalt valitud helistik): heliredel, kolmkõla, akordid (4 oktavi koos kätega);
 • V – X klass – 4 teost: polüfoonia, pala, etüüd, suurvorm. Lisaks peab sisseastuja olema valmis esitama heliredeli (tema poolt vabalt valitud helistik): heliredel, lühike kolmkõla, pikk kolmkõla, akordid, kromaatiline, kadents, alates VI klassist lisanduvad dominantseptakord (duurides), juhtseptakord (mollides).

Puhkpillid ja löökpillid

Flööt, oboe, klarnet, fagott, metsasarv, trompet, tromboon, tuuba, saksofon. (Välja arvatud õpilaskandidaadid, kes ei ole enne soovitud pilli mänginud – vaata vastuvõtmise kord p.3.9.)

 • II – V klass Esitada 4 teost: 2 etüüdi ja 2 erineva karakteriga pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid. Lisaks peab sisseastuja olema valmis esitama 2 heliredelit (tema poolt vabalt valitud helistikud);
 • VI – X klass Esitada 4 teost: 2 etüüdi ja 2 erineva karakteriga pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid. Lisaks peab sisseastuja olema valmis esitama 4 heliredelit (tema poolt vabalt valitud helistikud);
 • Soovitav on varakult enne sisseastumiseksameid võtta kontakti selle eriala õpetajaga, et selgitada välja õpilase muusikalisi ja füüsilisi eeldusi antud erialal.

Koorijuhtimine (alates 9. klassist)

 • dirigeerida üks konsultatsioonis ette valmistatud laul, mille määrab TMKK koorijuhtimise osakond;
 • laulda üks vabalt valitud laul (a cappella);
 • vestlus üldkultuurilistel ja muusikalistel teemadel.

II poolaastal on võimalus külastada TMKK dirigeerimise tunde (aja kokkuleppimiseks võtta kontakti ingridkorvits@gmail.com). Vajalik on osaleda vähemalt kahes erialakonsultatsioonis, mille eesmärgiks on ühe lihtsama koorilaulu dirigeerimise omandamine.

Laulu eriala (alates 9. klassist)

Õpilasel tuleb sooritada sobivuskatsed:

 • laulda 2 erineva karakteriga laulu, üks neist a cappella;
 • TMKK õpetaja poolt tehtav hääleulatuse proov;
 • vestlus üldkultuurilistel ja muusikalistel teemadel.

Sisseastumiskatse hindamisel arvestatakse laulu erialale sobivust: piisavat häälematerjali ja -ulatust, isiksuse artistlikkust, esinemisjulgust.
Nõuded kehtivad ka TMKK-st teistelt erialadelt laulu erialale kandideerijaile.

II poolaastal võimalus külastada TMKK laulu eriala tunde (aja kokkuleppimiseks võtta kontakti ingridkorvits@gmail.com). Vajalik on osaleda vähemalt kahes erialakonsultatsioonis, mille eesmärgiks on õpetajal aru saada, kas õpilane on võimeline vokaaltehnilisi võtteid omandama. Õpetaja soovitab õpilasele sobivuskatsetele valida laulud, mis näitavad hääleulatust ja õpilase esinemisjulgust.

Heliloomingu eriala (alates 9. klassist)

Sisseastuja esitab  kaks omaloomingulist erineva iseloomuga muusikapala, ühe pala pikkus  1-3 min. Esitatud teosed peavad olema noteeritud (va kui tegemist on elektroonilise teosega) ning ette mängitud kas autori enda poolt või salvestatud (sobivad formaadid mp3, audio, MIDI jt). Palad võivad olla kirjutatud klassikalistele instrumentidele (klaver, kitarr, viiul, flööt jt), häälele või elektroonikale.
Vestlus, mille peamine eesmärk on uurida õpilase loomingulist mõtlemist, silmaringi, eelnevat muusikalist kogemust.

Muusikateaduse eriala (alates 9. klassist)

Eriala vastuvõtukatsed sooritavad teisest koolist tulijad ja koolisiseselt eriala vahetada soovivad õpilased.

Vastuvõtukatse koosneb kahest osast:

 1. Õpilane toob kaasa eelnevalt kirjutatud kontserdiarvustuse. See võib olla vabas vormis ja peab sisaldama ülevaadet kontserdi külastusest ning kajastama enda muljeid ning arvamust kuuldu kohta. Arvustatav kontsert võiks olla klassikalise muusika valdkonnast. Arvustuse pikkuseks on üks A4 arvutikirja (Times New Roman, 12 kirjasuurus), käsitsi kirjutades kaks A4 teksti.
 2. Teine osa vastuvõtukatsest hõlmab individuaalset vestlust. Peamiselt arutletakse õpilase kirjutatu üle. Veel võidakse õpilasele esitada küsimusi muusikast, ajastutest ja heliloojatest, aga ka senisest muusika kuulamiskogemusest ja kontserdikülastustest. Teemad on väga üldised ja arvestavad sisseastuva õpilase senist õpitaset (klassi).

Hinnatakse õpilase kultuurilist silmaringi, mõtete väljendamisoskust ja argumenteerimist nii kirjas kui kõnes.