>

I klassi vastuvõtukatsed

Viimati muudetud: 16.01.2017

I klassi vastuvõtukatsed toimuvad kevadisel koolivaheajal 21. -23. märtsini 2017.

Katsete algusaeg kõigil päevadel kell 10.00.

I klassi  vastuvõtukatsetele registreerimise periood: 1. veebruar -15.märts 2017. 

Registreerimisel lepitakse kokku lapse individuaalne vastuvõtukatsetele tulemise kellaaeg.

Registreerunuks loetakse õpilaskandidaadid, kelle puhul on kooli sekretärile esitatud järgmised dokumendid:

1. kirjalik vormikohane taotlus  (blankett kooli kodulehel www.tmkk.edu.ee/sisseastujale/ );
2. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakiri või väljavõte;

Registreerumine  toimub e-kirjaga aadressil tmkk@tmkk.edu.ee