I klassi vastuvõtukatsed

Viimati muudetud: 08.04.2020
I klassi vastuvõtukatsed kevadel 2020 

07. aprillil 2020 kehtiva info põhjal katsed toimuvad.

2020/2021. õppeaasta I klassi vastuvõtukatsed toimuvad 11. ja 12. juunil 2020 alates kella 10-st.  

Kui EV valitsuse kehtestatud eriolukorra tõttu pole neil kuupäevadel võimalik katseid läbi viia, toimuvad I klassi vastuvõtukatsed augusti II poolel.

Katsetele registreerimine:

I klassi vastuvõtukatsetele registreerimiseks saata hiljemalt 8. juunil kella 15-ks e-posti aadressile tmkk@tmkk.edu.ee järgmised dokumendid:

•           vormikohane avaldus (kas digitaalselt allkirjastatud või skaneeritult);

•           sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia;

•           vanema isikut tõendava dokumendi koopia (pole vajalik avalduse digitaalsel allkirjastamisel).

Avalduse blankett asub siin: www.tmkk.edu.ee/sisseastujale/

Iga sisseastuja jaoks lepitakse kokku individuaalne vastuvõtukatsele tuleku aeg.

Vastuvõtukatsete tulemused (vastuvõetud õpilaste nimed) avaldatakse kooli kodulehel hiljemalt nädal pärast katsete toimumist.