I klassi vastuvõtukatsed

Viimati muudetud: 28.01.2018

I klassi vastuvõtukatsed toimuvad:

Esmaspäeval, 16. aprillil alates 13.00-st;

Esmaspäeval, 23. aprillil alates 10.00-st.
I klassi vastuvõtukatsetele registreerimise periood: 1. veebruar – 13. aprill 2018 kell 15.00.

Registreerunuks loetakse õpilaskandidaadid, kelle puhul on kooli sekretärile esitatud järgmised dokumendid:
1. kirjalik vormikohane taotlus (blankett kooli kodulehel);
2. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) koopia;

Dokumente saab esitada nii paberil kui ka digitaalselt saates e-posti aadressile tmkk@tmkk.edu.ee.
Registreerimise käigus lepitakse kokku lapse individuaalne vastuvõtukatsetele tulemise päev ja kellaaeg.