>

Täiendava vastuvõtu tulemused

Viimati muudetud: 16.06.2017

Vastuvõtukomisjoni   16. juuni otsuse  põhjal  võtta  2017/ 2018. õppeaastaks  Tallinna Muusikakeskkooli järgmised õpilased:

1 Kersti Mikutaite 5. klass Klaveri eriala
2 Pipi Õun 6. klass Klaveri eriala
3 Mattias Heina 6. klass Klaveri eriala
4 Sander Erik Ilves 7. klass Klaveri eriala
5 Mattis-Johan Mere 7. klass Trompeti eriala
6 Kulla Saatmäe 7. klass Trompeti eriala
7 Theodor Teppo 7. klass Klaveri eriala
8 Katerina Agafonova 8.b klass Flöödi eriala*
9 Sander Sirge 8.b klass Klaveri eriala
10 Annika Kauri 9. klass Koorijuhtimise eriala
11 Leo-Mattias Leete 9. klass Koorijuhtimise eriala
12 Isabella Runge 9. klass Klarneti eriala
13 Kaur Pennert 10.  klass Koorijuhtimise eriala
14 Alan Sakson 10. klass Laulu eriala

 

pilasel on kohustus osaleda 2017/2018. õppeaastal lapsevanema finantseeritavas solfedžo tasandusrühmas lisaks õppekava solfedžo tundidele;

Palume kinnitada hiljemalt 30. juuniks TMKK -sse õppima asumist vastavasisulise e-kirjaga aadressil tmkk@tmkk.edu.ee.

Kooli vormimütsi soovijatel maksta hiljemalt 21. juunil kooli kantseleisse 19 eurot ja teatada pea ümbermõõt.

Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem hiljemalt 25. augustiks järgmised dokumendid:

  1. väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul (väljaspoolt Tallinna asuvatest koolidest tulijad);
  2. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
  3. põhihariduse omandamist tõendava dokumendi koopia (10. klassi sissesaamisel);
  4. 1 paberfoto 3 x 4 cm (mitte passi/ID kaardi foto).

Vastuvõtukomisjoni 16. juuni 2017 otsuse põhjal võtta vastu 2017/2018. õppeaastaks
Tallinna Muusikakeskkooli 10. klassi järgmised TMKK -s põhikooli lõpetanud õpilased:

1) Teodor Juko Hiiemaa – tšello eriala

2) Argo Jentson – klaveri eriala

3) Gerta Karasevitš – viiuli eriala

4) Grete Eliise Kask– klaveri eriala

5) Rita Iris Loonde  – viiuli eriala

6) Adriana Mass – viiuli eriala

7) Rebecca Must- klaveri eriala

8) Marta Mägimets – klaveri eriala

9) Märten Männiste  – kitarri eriala

10) Anna Peterimova  – viiuli eriala

11) Jelizaveta Peterimova – vioola  eriala

12) Liisa Maria Žigurs – viiuli eriala

13) Annaliis Telgmaa – laulmise eriala

14) Oliver Vilu – vioola eriala

15) Anna Vähi – viiuli eriala