Konsultatsioonid II–X klassi astumiseks

Viimati muudetud: 12.03.2020

VASTUVÕTU KONSULTATSIOONID II–X KLASSI ASTUJAILE

TMKK-sse II–X klassi astuda soovijail on võimalik saada konsultatsioone

•          erialas;

•          solfedžos;

•          eesti keeles (muukeelsest koolist tulnutele).

Eriala konsultatsioonid on individuaalsed, neid annavad vastava osakonna juhatajad või antud pilli-ja eriala õpetajad. Solfedžo konsultatsioonid toimuvad rühmas teiste samasse vanuseastmesse kandideerijatega. Eriala konsultatsiooni on väga soovitav tulla koos vanematega, eriala konsultatsioonis olla valmis esitama osaliselt  või tervikuna teoseid, mida planeeritakse mängida vastuvõtukatsetel.

•          Konsultatsioonid jaanuaris  2020

Konsultatsioonile registreerumiseks pöörduda muusika õppealajuhataja Marja Jürissoni marja@tmkk.edu.ee või vastava osakonna juhataja poole (kontaktandmed kodulehel: www.tmkk.edu.ee/uksused/opetajad/)

Jaanuaris fikseeritud kuupäevadega konsultatsioone ei toimu, ajad lepitakse osapoolte vahel kokku.

•          Konsultatsioonid veebruaris, märtsis, aprillis 2020

Laupäeval, 15. veebruaril 2020 (registreerimine 20.01–11.02. 2020);

Laupäeval, 14. märtsil 2020 (registreerimine 17.02–10.03.2020);

Laupäeval, 4. aprillil 2020 (registreerimine 16.03–31.03.2020).

Registreerimiseks vajutage siia lingile (NB! avaneb täitmiseks alates 16. märtsist):

forms.gle/WdnEjg2qY1zkm3Hm9

NB! Eelregistreerimine on kohustuslik.

Lisainfo 6 576 004 (sekretär) või 56915122 (õppealajuhataja muusika alal).

Konsultatsioonid toimuvad reeglina alates kl 11st TMKK peahoones Vabaduse pst 130.

Konsultatsiooni täpne ajakava õpilase kaupa (kellaajad ja ruumid) saadetakse registreerunud osavõtjate  e-mailidele hiljemalt üks päev enne konsultatsiooni.

Erialakonsultatsioonidel osalemine on kohustuslik koorijuhtimise ja laulmise erialale astumisel. Koorijuhtimise erialale astumisel osaleda vähemalt kahel konsultatsioonil, laulmise eriala puhul vähemalt neljal. Pärast esimest konsultatsiooni positiivse otsuse korral sisseastumisprotsessi jätkamiseks  lepitakse kokku kokkusaamiste  intervall ja täpsed aja.

Teistel erialadel, solfedžos ja eesti keeles konsultatsioonidel osalemine soovituslik, solfedžos ja eesti keeles võimalik osaleda maksimaalselt kahel konsultatsioonil.

Konsultatsioonid toimuvad tasuta.

Vastuvõtukatsed II–IX klassi toimuvad 22.–23. aprillil 2020.

Vastuvõtukatsetele vajalik eelregistreerimine hiljemalt 15. aprillil 2020.  Erandina on võimalik osakonnajuhataja või konsultatsioone läbiviiva õpetaja algatusel või nõusolekul vastuvõtukatsete sooritamine konsultatsioonide käigus.