Konsultatsioonid II–X klassi astumiseks

Viimati muudetud: 09.04.2020

VASTUVÕTU KONSULTATSIOONID II–X KLASSI ASTUJAILE

 

Kõigil, kes soovivad osaleda täiendava vastuvõtu katsetel, palume alustada sisseastumise protsessi eriala konsultatsioonist. 

Eriala konsultatsioonid (e-keskkonnas):

  • Online registreerumine konsultatsioonidele (ajavahemikul 8.–20. aprill 2020):

forms.gle/2rT2CZwwZxB3QUu38

Pärast registreerimist võetakse õpilasega (vanemaga) ühendust e-posti teel ja edastatakse talle konsultatsioone läbiviiva õpetaja (eriala osakonnajuhataja) kontaktid.

  • Info, mida konsultatsiooni käigus soovime  õpilasega vahetada:

1) sisseastumiskatsetel esitatavate teoste kooskõlastamine;
2) nimekiri käesoleval õppeaastal läbivõetud teostest;
3) nimekiri käesoleva õa esinemistest, konkurssidest (nii koolisisesed kui avalikud), võimalusel lisada konkursi saavutuste nimekiri.
4) võimalusel käesoleval õa tehtud videosalvestused (võivad olla kodus tehtud ja ilma saateta).

Konsultatsioon toimub e-keskkonnas osapoolte vahel kokkulepitud ajal (Zoom, Skype, Messenger vms) või infot vahetades e-posti teel, osapooled lepivad selles eelnevalt kokku.