Täiendava vastuvõtu tulemused

Viimati muudetud: 25.08.2020
Vastuvõtukomisjoni 24. augusti vastuvõtukomisjoni otsuse põhjal võtta 2020/2021. õppeaastaks Tallinna Muusikakeskkooli järgmised õpilased:

Milena Timoščuka – 1. klass klaveri eriala

Tristan Ilves – 2. klassi tšello eriala
Stefan Ilves – 4. klassi klaveri eriala
Oskar Arikainen – 8. klassi saksofoni eriala
Johannes Palm – 9. klassi viiuli eriala

Vastuvõtukomisjoni 17. juuni otsuse põhjal võtta 2020/2021. õppeaastaks Tallinna Muusikakeskkooli järgmised õpilased:

  1. Piret Must – 4. klass, viiuli eriala
  2. Hanna Šleifer – 4. klass, vioola eriala
  3.  Triin Ustav – 5. klass, trompeti eriala
  4.  Sofia Agnesa Kirsimaa – 6. klass, klaveri eriala
  5. Robert Tallo – 6. klass, klaveri eriala
  6. Annette Nahkur – 8. klass, viiuli eriala
  7. Linda Pärn – 8. klass, klarneti eriala
  8. Marii-Eliise Lumijõe – 9. klass, metsasarve eriala
  9. Otto Nõmm –  9. klass, flöödi eriala
  10. Mia Martina Sarapuu – 9. klass, saksofoni eriala

• hiljemalt 26. juunil, aga võimalusel kohe pärast otsuse tegemist TMKK-s õppimise või kohast loobumise kohta teatada oma otsusest e-posti teel: tmkk@tmkk.edu.ee.

• Kui soovite tellida koolimütsi, siis hiljemalt 26. juunil palume tasuda ülekandega 17 eurot ning samaks kuupäevaks teatada kooli kantseleisse lapse pea ümbermõõt.

Makse saaja: Rahandusministeerium
a/a SEB – EE891010220034796011
a/a Swedbank – EE932200221023778606
Viitenumber: 2800047737
Selgituses märkida: TMKK tekkel, õpilase ees-ja perekonnanimi.

Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul lapsevanem hiljemalt 30. augustiks järgmised dokumendid:

• ametlikult kinnitatud väljavõte õpilasraamatust
• tuua üks foto 3 x 4 cm (õpilaspileti jaoks)
• tervisekaart tuua kooliõele 24., 26., 28. ja 31. augustil kl 9 – 14.
Kooli meditsiiniõde võtab vastu peamaja III korrusel klassi nr 70 kõrval asuvas medkabinetis.