>

Täiendav vastuvõtt II – X klassi

Viimati muudetud: 31.03.2017

Vastuvõtt 2017/2018. õppeaastaks  toimub II ja IV – X klassi, III klassi võtame uusi õpilasi  vabade kohtade tekkimisel. 

Täiendava vastuvõtu katsed toimuvad neljapäeval, 8. juunil  ja  reedel, 9. juunil 2017 kooli peahoones Vabaduse pst 130.

Neljapäeva, 8 juuni ajakava:

alates kell 11 – erialade katsed

alates kell 13 – üldklaveri tasemekontroll

alates kell 13.30 – eesti keel muukeelsest koolist tulnutele

Reedel, 9. juunil  alates kell 10 – solfedžo tasemekontroll.

Vastuvõtukatsetele vajalik eelnev registreerimine (registreerida hiljemalt  reedel, 2 juunil kella 16-ks).

Pärast registreerimist selgub lõplik ajakava ja ruumide jaotus, mis saadetakse osalejatele e-maili teel hiljemalt teisipäeval, 6. juunil.

Eksamile  tulla võimalusel oma kontsertmeistriga. Vajadusel pakutakse kontsertmeistrit kooli poolt. Koolipoolse kontsertmeistri vajadusest teatada eksamitele registreerimisel. Proovi saab teha 8. juuni hommikul enne eksamit. Proovi kellaaeg  ja ruum selgub pärast registreerimise lõppu (teatatakse e-maili teel).

Registreerimisel teatada, kui soovitakse vastuvõtukatsete ajal ööbida õpilaskodus.

Registreerimine vastuvõtukatsetele

Väljavõte sisseastumiseeskirjast:

1.7  Sisseastumiskatsetele registreerimiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) või piiratud teovõimega sisseastuja (alla 18-aastane isik) puhul vanem järgmised dokumendid:

1.     kirjaliku vormikohase taotluse (saadaval kooli kodulehel);

2.     sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte (kui taotluse esitab vanem, siis ka vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte);

3.     muusikalist ja üldharidust tõendavate tunnistuste koopiad, sh kahe viimase aasta erialakonkursside tulemusi tõendavad dokumendid.

NB! SOLFEDŽO EKSAMI NÕUDED ON MUUTUNUD

Eriala vastuvõtukatsete nõuded :

www.tmkk.edu.ee/index.php/article/eriala-eksami-nouded

Solfedžo tasemekontrolli nõuded (uuendatud):

www.tmkk.edu.ee/index.php/article/solfedzo-eksami-nouded

Vastuvõtu tulemused avalikustatakse kooli kodulehel  16. juunil. 

Täiendav info:

asedirektor Marja Jürisson – marja@tmkk.edu.ee, tel 6 572 791, 56 915 122

Täiendava vastuvõtuga ootame muusikaarmastajaid, töökaid lapsi II –X klassi järgmistele erialadele:

  • klaver, klavessiin;
  • akordion;
  • keelpillid (viiul, altviiul, tšello, kontrabass, harf, klassikaline kitarr, kannel);
  • puhkpillid (flööt, klarnet, oboe, fagott, saksofon, trompet, tromboon, metsasarv, tuuba);
  • löökpillid;
  • muusikateooria (alates 9. klassist);
  • koorijuhtimine (alates 9. klassist);
  • helilooming (alates 9. klassist);
  • klassikaline laul (alates 9. klassist);
  • üldettevalmistav eriala (5. -8. klass);