>

Konsultatsioon I klassi astujaile

Viimati muudetud: 22.12.2016

Tasuta konsultatsioonitunnid I klassi astujaile toimuvad:

teisipäeval, 28. veebruaril  2017 alates 16. 00

kolmapäeval, 8. märtsil 2017 alates 16. 30

teisipäeval, 14. märtsil 2017 alates 16. 00  TMKK-s peahoone klassides 73 ja 74 (III  korrusel). Konsultatsioone viivad läbi õpetajad Reet Paju ja Merle Saarep, 14. märtsil lisaks õp Mall Ney (klassis 44, I korrusel).

Konsultatsioonidel  tutvustatakse ja tehakse läbi sarnaseid  ülesandeid muusikaliste katsetega.  28. veebruari ja 8. märtsi  konsultatsioonitundides viibib laps  ilma vanemateta, korraga on  15-minuti pikkuses tunnis  kaks last.  Lapsevanemal, kelle laps on osalenud varasemates konsultatsioonitundides, on teisipäeval, 14. märtsil võimalus koos lapsega tunnis viibida (individuaalsel  10-minutilisel konsultatsioonil).

Konsultatsioonitundidesse vajalik eelregistreerimine e-kirjaga tmkk@tmkk.edu.ee.

Registreerimisel palume e-kirjas esitada järgmised andmed:

lapse nimi;

lapse isikukood või sünniaeg;

vanema nimi;

kontakttelefon;

e-posti aadress.

Registreerimisel   lepitakse kokku    konsultatsioonitunni täpne kellaaeg.

Vastavalt soovile  on võimalus  osaleda ühes või mitmes konsultatsioonis.  Soovitud konsultatsioonide arv teatada registreerumisel.

Konsultatsioonile tulekuks valmistada ette üks laul (vabal valikul), mida laps oskab peast ja  saab esitada ilma saateta (a cappella).

Konsultatsioonidele  registreerimine algab 1. veebruaril 2017.

Haigestumisest  või muul põhjusel konsultatsiooniajast  loobumisest  palume kindlasti  kooli informeerida  tel 6 576 004 või tmkk@tmkk.edu.ee.

***

I klassi vastuvõtukatsed toimuvad kevadisel koolivaheajal 21. -23. märtsini 2017. Katsete algusaeg kõigil päevadel kell 10.00.

I klassi  vastuvõtukatsetele registreerimise periood: 1. veebruar -15.märts 2017. Registreerimisel lepitakse kokku lapse individuaalne vastuvõtukatsetele tulemise kellaaeg.