>

Üldained

Viimati muudetud: 12.04.2018

Üldainete ainesektsioonid 2017/18 õa

Algõpetus: I-IV kl üldained

Esimees Evelin Tiit: Evelin.tiit@gmail.com

Piret Pilvik: piret@pilvik.eu

Reet Sellin: sellin.reet@gmail.com

Jana Viese: jana.viese@tmkk.edu.ee

Loodusained ja matemaatika: füüsika, keemia, geograafia, matemaatika, bioloogia, loodusõpetus

Esimees Helina Eerik: helinaeerik@gmail.com

Anne Abel: anneabel122@gmail.com

Mari Põld: mari.p6ld@gmail.com

Maive Tammissaar: maive.tammissaar@tng.ee

Imbi Truija: imbi@tmkk.edu.ee

Kristi Veinberg: kristi@tmkk.edu.ee

Keeled: inglise ja vene keel (võõrkeeled), eesti keel ja kirjandus

Esimees Sirje Nurk: sirjenurk@gmail.com

Lennart Kohala: lennart.kohala@gmail.com

Valentina Marcinkevicene: vmarcinkevicene@gmail.com

Ene Talisaar: talisaar.ene@gmail.com

Tiina Talts – vanemõpetaja: tiina.talts@tmkk.edu.ee

Viire Tiirik: viire.tiirik@tmkk.edu.ee

Jana Viese: jana.viese@tmkk.edu.ee

Olga Voitas: olgavoitas@gmail.com

Sotsiaal- ja oskusained: inimeseõpetus, kunst, kehaline kasvatus, ajalugu, ühiskonnaõpetus; käsitöö ja kodundus, tehnoloogiaõpetus

Esimees Kairi Ansmann: kairi.ansmann@gmail.com

Kristina Mahoni: kristina.mahoni@tmkk.edu.ee

Linda Neeme: lindaneeme@gmail.com

Taimi Randma: randma.taimi@gmail.com

Anu Sotter: anu.sotter@tng.ee

Evelin Tiit: evelin.tiit@gmail.com

Jana Viese: jana.viese@tmkk.edu.ee

Pikapäevarühma õpetajad:

Liivia Ehrenpreis: preisliivi@tmkk.edu.ee

Anu Männamets: anu.mannamets@tmkk.edu.ee

Linda Neeme: lindaneeme@gmail.ee

Reet Sellin: sellin.reet@gmail.com

Evelin Tiit: evelin.tiit@gmail.com

Kairi Ansmann: kairi.ansmann@gmail.com