>

Toitlustamine

Viimati muudetud: 16.04.2018

MENÜÜD

Koolilõuna 16.04-20.04.2018

Pikkpäev 16.04-20.04.2018

Toitlustamisest mais 2018. a.

Kõigile õpilastele on koolilõuna tasuta.

Pikapäeva söögiraha kanda märtsikuu eest üle 23. aprilliks.

Baltic Restaurants Estonia AS

SEB EE821010220234225227

Maksekorraldusele kindlasti märkida ÕPILASE NIMI JA KLASS.

Pikapäeva toiduraha 1.20 € x 20 = 24.00 €

Lastele palun kaasa anda maksekorralduse koopia, mis väldib võimalikke arusaamatusi.

PUHVET ON AVATUD ESMASPÄEVAST REEDENI 8:30 – 16:00

KOOLILÕUNAT PAKUME 11:35 – 14:05

Söökla juhataja Anna Firsova
telefon: 5300 7287

e-post: tallinn.muusikakeskkool@daily.ee

HOMMIKUSÖÖK õpilaskodu õpilastele ja soovijatele kell 8.30-10 puhvetis

I-V kl LÕUNASÖÖK kell 11.35

I-III kl keldrikorrusel

IV-V kl I korrusel

VI-IX kl LÕUNASÖÖK kell 12.40

VI-VII kl keldrikorrusel,

VIII-IX kl I korrusel

PIKAPÄEVATOIT kell 13.45 keldrikorrusel

X-XII kl LÕUNASÖÖK vaba tunni ajal või kohe paaristunni lõppedes enne vahetundi puhvetis.

Eelnevalt talongi ostnud õpetajate lõunasöök kell 12.40 keldrikorrusel, ülejäänutel üldjärjekorras puhvetist.

Daily koolitoitlustuse rahulolu uuring 2017

Küsitluse läbiviimise mehhaanika on veebipõhine, millele saavad vastata nii õpilased, koolitöötajad kui ka lapsevanemad.

Link küsitlusele: www.ankeet.ee/a/xoposo

Baltic Restaurants Estonia alustas sellest aastast koolidele suunatud ajalehe „Daily Sõnumid“ välja andmist. Ajalehe eesmärgiks on tutvustada lapsevanematele meie koolitoidu valmistamise põhimõtteid ja jagada vahvaid nippe toitumise osas.

Head lugemist!

Daily “Sõnumid”