Õppenõustaja

Viimati muudetud: 31.08.2020

Õppenõustaja nõustab õpilasi õppetööga seotud probleemide korral. Seega on minu ülesanne õpimurede ennetamine ja lahendamine. Palun pöörduge minu poole juhul kui:

-      Teid on ees ootamas konkurss, milleks peate valmistuma. Minu käest saate te individuaalprogrammi või lühiajalise puudumise blanketi. Koos kaardistame konkursi toimumise aja  ja paneme paika perioodi, mil võite seoses konkursiks ettevalmistamisega koolist puududa.

-      Kui te viibite individuaalplaanil, hoian ma teie käekäigul silma peal ning kui vaja, aitan moodustada kolmest hüüumärgist ühe.

-      Jälgin Stuudiumis teie õppeedukust. Murede korral aitan teil kokku leppida järeltööde või konsultatsioonide aegu. Koos saame panna paika plaani, kuidas kõik võlad likvideeritud saaks.

-      Kui te peate tervislikel põhjustel pikemalt õppetööst eemal viibima, koostan ma teile personaalse õppeplaani. Vajadusel olen vahelüli teie ja õpetaja vahel.

-      Taotlete õppeveerandi või kursuse pikendust.

-      Taotlete vabastust mõnest õppeainest.

-      Sul on mure seoses mõne õppeaine või õpetajaga.

-      Karjääriinfo jagamine.

Õppenõustaja kabineti number on 65.

Telefoninumber: 56 684418

Email: agnes.aas@tmkk.edu.ee