Komisjonid

Viimati muudetud: 14.11.2019

Tallinna Muusikakeskkooli hoolekogu koosseis:

1. Ruth Opmann – koolipidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium (ruth.opmann@hm.ee);
2. Aet Bergmann – hoolekogu esimees, lapsevanemate esindaja (aet.bergmann@gmail.com);
3. Henry-David Varema – hoolekogu aseesimees, kooli toetava organisatsiooni esindaja, Eesti Muusika-ja Teatriakadeemia prorektor (henry-david@ema.edu.ee);
4. Kristjan Hallik – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester (kristjan.hallik@erso.ee)
5. Villu Vihermäe – vilistlaste esindaja (villu.vihermae@gmail.com);
6. Neeme Kari – lapsevanemate esindaja asendusliige (neeme.kari@gmail.com);
7. Saale Rull – lapsevanemate esindaja asendusliige (infoharf@hot.ee);
8.  Kaarel Telgmaa – lapsevanemate esindaja (ktelgmaa@gmail.com);
9. Martti Raide – õppenõukogu esindaja (martti@ema.edu.ee);
10. Helina Eerik – õppenõukogu esindaja (helinaeerik@gmail.com);
11. Kooli õpilasesinduse esimees – õpilaste esindaja (Kaisa.Zigurs@gmail.com).