>

Komisjonid

Viimati muudetud: 21.02.2018

Tallinna Muusikakeskkooli hoolekogu koosseis:

  • Ruth Opmann – koolipidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium;
  • Ivari Ilja – toetava organisatsiooni esindaja, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor;
  • Eero Raun –  toetava organisatsiooni esindaja, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia vilistlaskogu;
  • Kristjan Hallik – toetava organisatsiooni esindaja, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester;
  • Villu Vihermäe –  vilistlaste esindaja;
  • Neeme Kari – põhikooli lapsevanemate esindaja;
  • Reet Paju – põhikooli õpetaja esindaja; 
  • Kaarel Telgmaa – gümnaasiumi lapsevanemate esindaja;
  • Martti Raide – gümnaasiumi õpetajate esindaja;
  • Kooli õpilasesinduse esimees.