Komisjonid

Viimati muudetud: 12.11.2018

Tallinna Muusikakeskkooli hoolekogu koosseis:

1. Ruth Opmann – pidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium;
2. Ivari Ilja – toetava organisatsiooni esindaja, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor;
3. Kristjan Hallik – toetava organisatsiooni esindaja, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester;
4. Villu Vihermäe – vilistlaste esindaja;
5. Neeme Kari – lapsevanemate esindaja, põhikooliaste;
6. Saale Rull – Neeme Kari asendusliige;
7. Helina Eerik – õppenõukogu esindaja, põhikooliaste;
8. Kaarel Telgmaa –lapsevanemate esindaja, gümnaasiumiaste;
9. Marju Kõivupuu – Kaarel Telgmaa asendusliige;
10. Martti Raide – õppenõukogu esindaja, gümnaasiumiaste;
11. Kooli õpilasesinduse esimees.