>

Komisjonid

Viimati muudetud: 30.08.2016

Tallinna Muusikakeskkooli hoolekogu koosseis:

Ruth Opmann – koolipidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium

Peep Lassmann – toetava organisatsiooni esindaja, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia rektor;

Kristjan Hallik – toetava organisatsiooni esindaja, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester;

Eero Raun – vilistlaste esindaja;

Neeme Kari – põhikooli lapsevanemate esindaja;

Iren Voites – põhikooli õpetajate esindaja;

Ene Gutmann – gümnaasiumi lapsevanemate esindaja;

Martti Raide – gümnaasiumi õpetajate  esindaja;

Helina Eerik – põhikooli õpilaste nimetatud esindaja;

Annela Tammiste – gümnaasiumi õpilaste esinadaja.