Uudiste arhiiv

Joonistusvõistluse “Joonistame Mozartit” kokkuvõte

Laupäeval, 13. mail kuulutati Tallinna Keskraamatukogu suures saalis välja Wolfgang Amadeus Mozarti 250. sünniaastapäevale pühendatud joonistusvõistluse võitjad.

Konkursile saadeti 130 fantaasiarikast, vaimukat ja kunstiliselt kõrgetasemelist tööd Tallinnast ja Harjumaalt. 5-liikmeline žürii valis saadetud tööde hulgast iga vanusegrupi parimad ning määras hulgaliselt eriauhindu.

Tallinna Muusikakeskkool osales joonistusvõistlusel väga rohkearvuliselt!

Noorim vanusegrupp

I koht Martin Sepp “Mozart”, juhendaja õp Jana Viese
II koht Laura Veisveer (parim plakatlik lahendus), juhendaja õp Jana Viese
III koht Joanna-Stina Talivere, juhendaja õp Jana Viese

Keskmine vanusegrupp

III koht Leevi Nielson (kaunis kompositsiooniline lahendus), juhendaja õp Jana Viese

Äramärkimist leidnud tööd:

Ingrit Malleus IV klass, juhendaja õp Liivia Ehrenpreis
Sandra Liis Hääl III klass, juhendaja õp Jana Viese
Agni Hallik “Mozart” IV klass, juhendaja õp Jana Viese
Mari-Riin Villemsoo “Mozart” V klass, juhendaja õp Jana Viese
Kristjan Veermäe “Moz-ART” VIII klass, juhendaja õp Eva Melliste

Eripreemiad:

Julge värvilahenduse eest – Triin Tüksammel III klass, juhendaja õp Jana Viese
Parima karikatuurse lahenduse eest – Kaspar Otto Hiiemaa, juhendaja õp Jana Viese
Kauni portree eest – Elisabeth Härmand “Joonistame Mozartit”, juhendaja õp Liivia Ehrenpreis
Kauni Kompositsioonilise lahenduse eest – Eeva-Maria Laas, juhendaja õp Jana Viese
Parima graafilise plakatliku lahenduse eest – Lien Ngoc Morna, juhendaja õp Eva Melliste

Täname kõiki osalejaid ja juhendajaid – õpetajaid!

Joonistusvõistluse “Joonistame Mozartit” võidutööde näitus on avatud neljapäeva, 25. maini Tallinna Keskraamatukogu (Estonia pst 8) fuajees.

Kõik on oodatud näitust külastama!

Pärast mainitud kuupäeva läheb näitus mööda Eestit rändama.
Pildid saavad koha Mozarti-teemalises raamatus.


Vaskpilliansambel edukas Eesti Puhkpilliorkestrite turniiril

7. mail 2006 toimus Estonia Kontserdisaalis Eesti Puhkpilliorkestrite Turniir, mille korraldas Eesti Puhkpillimuusika Ühing.
Konkursil osales 19 puhkpilliorkestrit üle Eesti.

Žürii koosseisus Bert Langeler (Holland) – esimees, liikmed – Janis Purins (Läti) ja Vygantas Rekasius (Leedu) kuulutas võitjaks Tallinna Muusikakeskkooli brassansambli Aavo Otsa juhendamisel.

Ansambel tegutseb alates 1981. aastast õppe- ja kontsertkollektiivina ja moodustab orkestri “Tallinna Muusikakeskkooli Puhkpillisümfoonikud” vaskpillirühma, ansamblis osalevad VI-XII klassi õpilased.

Puhkpilliorkester on edukalt esinenud rahvusvahelistel konkurssidel Rootsis, Saksamaal, Ungaris ja Austrias.


Tšellistide edukas esinemine rahvusvahelistel konkurssidel

Tallinna Muusikakeskkooli tšelloõpilased on viimase kuu jooksul olnud edukad rahvusvahelisel areenil.

IV klassi õpilane Marcel-Johannes Kits pälvis I koha mai esimesel nädalal toimunud rahvusvahelisel Karl Davõdovi nimelisel tšellistide konkursil Kuldigas, Lätis Vabariigis.

Tähelepanu väärib, et konkursi kolmes vanusegrupis anti välja vaid kaks esikohta. Marcel-Johannes, kes sai äsja üheteistkümneaastaseks, pälvis esikoha kuni 14-aastaste mängijate hulgas, sealjuures II kohta välja ei antud.

Marceli erialaõpetaja on legendaarne tšellopedagoog Laine Leichter, kontsertmeister Martti Raide.

Kuldiga konkursil osales mängijaid kuuest riigist: lisaks Balti riikidele ja Venemaale ka Hiinast ning Taist. Konkurss toimus kolmevoorulisena, viimane voor koos sümfooniaorkestriga. Laureaatide kontsert toimus koos Läti Riikliku Sümfooniaorkestriga 6. mai õhtul Riia väärikaimas kontserdisaalis -Suure Gildi saalis.

Lisaks esikohale Lätis saavutas Marcel-Johannes Kits 17. –23. aprillini toimunud mainekal 8. rahvusvahelisel tšellistide konkursil Liezenis, Austrias III koha. VIII klassi õpilane Silvia Ilves (õp. Mart Laas, kontsertmeister Signe Hiis) aga pälvis samal konkursil II preemia.

Liezeni konkursil osalesid interpreedid 23-st riigist- Euroopast, Lõuna-Koreast, Põhja-Koreast, Brasiiliast ning USA-st. Konkurss toimus seitsmes vanuserühmas, nooremates gruppides, kus osalesid Tallinna Muusikakeskkooli õpilased, peeti võistlust ühevoorulisena.


Eesti heliloojate klaveripalade lindistused Eesti Raadiole

17. ja 18. aprillil toimuvad Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia kammersaalis eesti heliloojate klaveripalade lindistused Eesti Raadiole.
Projektis osalevad 19 klaveri eriala õpilast II – XI klassini, kelle esituses salvestatakse kogumikus “Eesti heliloojate klaveripalu I-II” ilmunud miniatuure. Kogumikku on valitud palad 2001. aastal korraldatud heliloomingu konkursilt, 2003. aastal Eesti Klaveriõpetajate Ühingu sihttellimusel loodud palad ning Eesti Muusika Infokeskuse tellimusel EMIKi kontserdisarja “Kodumaine viis” jaoks valminud pala.

Valik klaveriminiatuure kõnesolevast kogumikust kõlas Muusikakeskkooli õpilaste esituses ka Eesti Muusika Päevade raames toimunud kontserdil 25. märtsil.


Noore viiuldaja edu rahvusvahelisel konkursil

4. rahvusvahelisel Rotary klubi poolt korraldatud noorte muusikute konkursil, mis toimus Moskvas 26.-28. märtsini, saavutas auhinnalise 4. koha IV klassi õpilane Katariina-Maria Kits, kelle erialaõpetaja on Tiiu Peäske ning kontsertmeister Kai Õunapuu.
Tegemist on 8-12 aastastele noortele muusikutele korraldatava konkursiga, kus samas grupis võistlevad viiuldajad, tšellistid, pianistid ja puhkpillimängijad.

Saavutuse väärtuslikkust lisab fakt, et lindivoorus osalenud 68 mängijast kutsuti poolfinaali Moskvasse 14 last. Lõppvooru – finaali pääses neist seitse mängijat. Tiiu Peäske sõnul on tegemist äärmiselt kõrgetasemelise konkursiga. Osavõtjate repertuaar oli väga nõudlik, tehniline tase märkimisväärne, laste poolt pakutud muusikaline teostus nauditav ning tõsiseltvõetav.

Katariina-Maria Kits saavutas 2005.a. kevadel ESTA II vabariiklikul noorte keelpillimängijate konkursil nooremas vanuserühmas II koha.


Trompetitalendid 2006

1. aprillil EMTA 17. rahvusvaheliste trompetipäevade raames toimunud konkursil “Trompetitalendid 2006” olid edukad meie kooli õpilased:

Johannes Seeder VI a klass – diplom 12-13-aastaste vanusegrupis
Karl Peterson – II koht 12-13-aastaste vanusegrupis
Meigo Märk IX a klass – II koht 14-16-aastaste vanusegrupis
Jaan Piim IX b klass – III koht 17-20 aastaste vanusegrupis
Jaan Ots XI klass – II koht 17-20 aastaste vanusegrupis

Kõikide õpetaja on Aavo Ots ning kontsertmeister Meeli Ots.

Soovime palju õnne ja jõudu õpetajale, kontsertmeistrile ja tänastele ja tulevastele laureaatidele.


Koorilaulja eriala

Ootame sügisel kooliminevaid lapsi õppima Tallina Muusikakeskkooli koorilaulja erialale. 2006.a. sügisel avatava kooriklassi idee sündis Rahvusooper “Estonia” ja Tallinna Muusikakeskkooli koostöös eesmärgiga tagada meie kooridele professionaalne järelkasv nii lauljate kui koorijuhtide näol.
Rahvusooper pakub kooriklassis õppijaile osalemisvõimalust Rahvusooperi poistekooris ning lavapraktikat ooperietendustes.

Tallinna Muusikakeskkoolist saab tulevane vokalist laulmiseks ning koorijuhtimiseks vajalikud teadmised ja oskused ning musitseerimisrõõmu innustava arengukeskkonna.

Lähtudes kooli pikkadest traditsioonidest pilliõpetuses peame vokaalhariduse kõrval tähtsaks ka kõrgel tasemel pillimänguoskusi. Õpilane võib sobiva instrumendi valida kõikide koolis erialana õpetatavate pillide vahel (klaver, keelpillid, puhkpillid, löökpillid).

Kooriklassi tööd juhib rahvusooper “Estonia” poistekoori peadirigent Hirvo Surva. Vastuvõtukatseted toimuvad 1. aprillil 2006 rahvusooperis Estonia alates kell 11.00. Palume lapsi ette valmistada üks laul vabal valikul, lisaks tutvume lapse rütmi- ja harmooniataju ning muusikalise mäluga. Tunneme huvi ka lapse üldise kooliküpsuse vastu. Vajalik eelregisteerimine TMKK kantseleis tel 6 576 004 hiljemalt 30. märtsil. Katsetele ilmumise täpne aeg teatatakse registreerimisel.