Uudiste arhiiv

Intervjuu Lauri Väinmaaga koolidevahelise pianistide konkursi teemadel

Reedel ja laupäeval, 24-25. novembril 2006 toimus Tallinna Muusikakeskkoolis järjekordne koolidevaheline pianistide konkurss. Klaverimängijate seas tuntakse peamiselt “kolme kooli konkursina” (TMKK, Otsa-kool, Tartu Elleri-kool). Osavõtjaid oli kokku 41.
Žüriis olid Lauri Väinmaa (esimees), Martti Raide (TMKK), Andres Paas (Otsa-kool) ja Ruth Ernstson (Elleri-kool).
Järgneb vestlus žürii esimehe Lauri Väinmaaga.

Ürituse traditsioon on pikk, muusikamatši peetakse juba alates 60-ndatest aastatest. Milliseid sisulisi muutusi on selle aja jooksul toimunud? Struktuurilt on ta ikka samasugune olnud ja paistab, et see on töökindel vorm ning seda ei tasu muuta. Ta on näidanud läbi aastakümnete oma efektiivsust.

Ürituse aegumist ei pruugi karta? Minu meelest mitte. Noortel ongi vaja stiimuleid ja võistlus on seda alati. Võimalus end kord aastas kokku võtta, siin samas, käe – jala juures, on väga tervitatav. Välisvõistlustel osalemine on palju keerulisem, juba rahaliselt.

Kuidas iseloomustaksite tänavuse konkursi üldist mängutaset? Nagu alati, oli kõike. Meie õpilaste mängutase tõuseb. Kui võrrelda 70.-ndate lõpuga, kui mina osalesin, siis üldine keskmine mängutase on tõusnud. Kui omal ajal on esinenud ka nõrga ettevalmistusega õpilasi, siis praegu selliseid ei olnud.

Kas õpilaste muusikaline ja tehniline tase on tasakaalus? Ei ole tasakaalus, paljudki head taotlused jäävad tehniliste probleemide taha. Oli eredaid mängijaid, keda ei olnud võimalik esile tõsta just selle tõttu. Samuti on vahel repertuaari valimisel tehtud vigu, on antud liiga raskeid teoseid mängida inimestele, kes ei ole veel selles vanuses, selles küpsuses, et nii suurte ülesannetega hakkama saada. Ses mõttes võib eelistada kergemat kava, mis on viimistletud ja mille “i”-le on pandud täpp peale. Tehniline tase on tegelikult täpselt sama oluline,kui muusikaline, nad peaks olema täielikus tasakaalus.

Kas võib öelda, et igal võistelnud kooli pianistidel on erinev mängustiil, on ju tegemist väga erinevate õppeasutustega? Ma ütleksin, et ei ole, aga erinevate õpetajate õpilastel on erinev mängustiil, sõltumata sellest, kus koolis ta õpib. Õpetaja taotlused on ju suuresti kuulda.

Vaadates konkursi tulemusi, torkab auhinnasaajate hulgas silma TMKK õpilaste enamus. See on muutuv, sõltudes sellest, kas satub rohkem andekaid ühel kursusel olema ühes või teises koolis. TMKK on läbi aastate muidugi üldiselt väga tugevalt esinenud, meile teadaolevatel põhjustel – õppimine käib esimesest klassist alates ja kõik on ühes kohas. Otsa-kool ja Elleri-kool on selles mõttes palju raskemas olukorras. Elleri-koolil on laste osa küll olemas, aga Otsa-koolis alustatakse I kursuse inimestega, kes käivad üldhariduskoolis ja tihtipeale veel eliitkoolis, kus nõutakse tohutult. Need õpilased on väga suure topeltkoormuse all. Ses mõttes ei ole stardiplatvorm võrdne.

Konkursi programmi koostab igal aastal see kool, kes üritust parasjagu korraldab.Kuidas iseloomustaksite konkursi selleaastast programmi? Väga tore! Mulle väga meeldis kõikide kursuste programm. Kasvõi see, et I kursusel / 9 klassil tuli mängida Czerny etüüd. Aga on murettekitav asjaolu, et mitteükski mängija (!) ei esitanud seda veatult. Isegi mitte võitjad. On see siis nii raske? Kõige paremate kohta olen ma oma märkmetes olnud sunnitud kasutama sõna “peaaegu”… Programm oli koostatud väga hästi – I kursuse kavas oli Czerny etüüd kokku pandud laulva palaga, II kursusel klassikaline Mozarti või Haydni sonaat ja Šostakovitš ja Prokofjev – kaks eri maailma- jällegi väga hea. III kursusel oli Bachi suurem teos ja romantiline muusika, IV Beethoveni sonaat ja romantiline etüüd. Väga head valikud, võib õnne soovida klaveriosakonnale, kes selle välja mõtles!

Missuguse stiili (ajastu, helilooja) teostega kõige paremini toime tuldi, mis valmistas probleeme? Czerny valmistas mulle üllatusena nii palju probleeme. Üsna hästi tuldi toime Bachi ja romantilise muusikaga. Šostakovitši muusikaga ei tuldud üldiselt toime. Puudu jäi selle muusika mõistmisest. Kogu see iroonia, traagika ja sarkasm nõuavad selle mõistmiseks lihtsalt natuke vanemat, küpsemat inimest. Lisaks tuleb teada seda tausta, milles muusika on loodud. Oli muidugi head ka: näiteks mulle väga meeldis I koha saaja Matvejevskaja arusaam. Klassikalisi sonaate mängiti täitsa hästi.

Kuidas laabus žürii töö? See laabus väga hästi, kuigi meil oli hirmus vähe aega otsuste tegemiseks (tihe ettemängimise graafik, Randalu kontsert), aga me jõudsime väga üksmeelsete otsusteni. Selles žüriis oli kohe väga meeldiv tööd teha, ka inimlikus mõttes.

Mis võiks motiveerida noori sellisest katsumusest osa võtma, on ju ettevalmistus tõsine ning mitte kõik ei talu võistlemist muusika alal hästi? Eks ikka see noortele omane soov end teistega võrrelda. Kuigi muusikas ei ole need kriteeriumid nii täpselt paigas nagu näiteks spordis, annab konkursil osalemine küpsust, kogemust, lavalolekut. Meie elukutse on seotud oma närvisüsteemiga toimetulekuga ja see kogemus tuleb ainult läbi selliste keeruliste esinemiste. On kahtlemata vajalik, et seda ikka edasi tehtaks.

Või(s)tluslavaks oli seekord Tallinna Muusikakeskkooli aula. Möödunud aastal toimus konkurss Otsa-koolis, tuleval aastal ootab külastamist Tartu. Kuidas sobis konkursipaigaks Muusikakeskkooli A-maja aula Kivimäel? Üldse ei sobinud. Mul oli kohe südamest kahju, esiteks, see klaver on nii kohutavalt halb, teiseks, saali akustika ei kõlba mitte kuhugi. Kolmas küsimus on see, et TMKK asub nii kaugel – laupäeva hommikul, kui me alustasime, oli peale žürii saalis kolm inimest. Loodame, et see maja kunagi siiski kuskile siia linna keskemale kerkib.
Pilli olukorrale mõeldes-siin peaks küll kool otsima investeeringuvõimalust, et vähemalt üks heal tasemel klaver koolile muretseda. Klasside klaverid on ju ka väga-väga ära mängitud, nad on ikka tohutut vatti saanud läbi aastakümnete ja see pidurdab tegelikult mängijate arengut. Mängijal ei tekigi ettekujutust, mida võib ühest klaverist kätte saada, mida sealt üldse tahta. Kui vähemalt vahel oleks võimalus mängida näiteks saalis väga heal klaveril, siis võib edasi harjutada jälle halbadel klaveritel. Sellel on omad plussid ka, et pead ka halvast pillist oskama välja võtta. Aga kui mängid ainult halbadel, siis sul pole aimu, mis seal tegelikult võimalik on.
Ses mõttes on eriti Elleri-kool palju paremas olukorras ja au ja kiitus, et nad on suutnud sellised klaverid saada. Ma tean, mis klaverid maksavad… Siin peab juhtkonnale soovima jõudu selle asjaga tegelemiseks, see on tõesti üks karjuv vajadus.

Olete ka ise kunagi osalenud “vabariiklikul” konkursil (varem nimetati vist nii?), millised on mälestused? Ikka toredad on! Selle pärast ma sellesse võistlusesse nii hästi suhtungi. Noorele inimesele on seda vaja, kedagi ju sinna ei aeta! Kõik soovivad osaleda ja hästi mängida. Ma mäletan üht korda Otsa-koolist, isegi mäletan, mida ma mängisin!

Mõni sõna selleaastastest laureaatidest. Kõik auhinnasaajad on perspektiivikad. Väga meeldis Maria Vilbergi Skrjabini loomulikkus ja poeetiline võlu.
Matvejevskaja arusaamine Šostakovišist ja Johan Randvere hakkama saamine väga raskete Mozarti variatsioonidega, mis on palju raskemad, kui nad tunduvad.
III kursusel võlus Liidia Ilvese juures suurepärane keskendumine ja kontroll mängu üle. Võiks  soovida võibolla natuke rohkem vabadust ja lahtisust.
Aleksandra Kamenskaja juures meeldis atmosfäär, mida ta Chopini teose juures oskas luua. Inessa Volkova – väga harmooniline mängija, tal on kõik küljed võrdselt arenenud. Väga perpektiivikas muusik.
Preemiad juba ise näitavad, et nende mäng meile meeldis.

Soovin jõudu kõikide koolide õpetajatele oma töös õpilastega ja juhtkondadele järgnevate võistluste korraldamisel. Soovin õnne Muusikakeskkooli klaveriosakonnale ja juhtkonnale väga eduka läbiviimise puhul ja tahan ka tänada, et meie töö oli tehtud mugavaks ja võimalikult sujuvaks. Nii, et jõudu kõigile ja aitäh!

Auhinnatud mängijad olid:
9. klass / I kursus: I koht Maria Vilberg (õp.Mati Mikalai TMKK), II Aleksandra Olenina(õp. Lembit Orgse Otsa-kool ), III Kristjan Veermäe
(õp.Ada Kuuseoks TMKK). Diplom Talvi Must (õp. Tiia Remmel Otsa-kool).

10. klass / II kursus: I koht Jelena Matvejevskaja (õp. Maigi Pakri TMKK) ja Johan Randvere (õp. Ivari Ilja, Marja Jürisson TMKK), II koht Eva Vorobjova (õp. Ada Kuuseoks TMKK), III Kirke Karja (õp. Tanel Joamets Elleri-kool). Diplomid: Annegret Leiten (õp. Marrit Gerretz-Traksmann TMKK), Kristina Rokaševitš (õp. Ell Saviauk, Marko Martin TMKK), Martin Argus (õp. Maigi Pakri TMKK), Jakob Teppo (õp. Ell Saviauk, Marko Martin TMKK). Ergutusauhind Helena Ilves (õp.Marja Jürisson TMKK).

11. klass / III kursus I koht Liidia Ilves (õp. Valdur Roots TMKK) ja Aleksandra Kamenskaja (õp. Kersti Sumera TMKK). Diplomid: Karin Enke (õp. Anu Nahkur, Toivo Nahkur TMKK), Anni Poska (õp. Reet Ruubel TMKK). Ergutusauhind Sandra Meindok (õp. Anu Nahkur, Toivo Nahkur TMKK).

12. klass / IV kursus I koht Inessa Volkova (õp.Mati Mikalai TMKK), II koht Kärt Ruubel(õp. Kersti Sumera, Mati Mikalai TMKK), III Tanel Ehala (õp. Anu Nahkur, Toivo Nahkur TMKK), Märten Karm (õp. Pille Taniloo Elleri-kool).


Endised ja praegused Tallinna Muusikakeskkooli õpilased taas esireas

11-19. novembril toimus Estonia kontserdisaalis X Eesti noorte interpreetide konkurss-festival “Con Brio ‘06”, mille peaauhinna võitis oboemängija Riivo Kallasmaa.

Eesti Kontserdi auhinna (25 tuhat krooni ja kontserdid järgmisel hooajal) võitis orkestri Vanemuine Sümfooniaorkester oboemängija Riivo Kallasmaa (TMKK vilistlane aastast 2000). Kallasmaa pälvis ka Eesti Televisiooni auhinna (kontsertsaade), ühe kahest Eesti Raadio auhinnast (salvestusleping, esitamine EBU, UNESCO ja Rahvusvahelise Muusikanõukogu noorte interpreetide foorumile “New Talent 2007” Bratislavas). Vanemuise Sümfooniaorkestri auhind läks samuti Riivo Kallasmaale.

Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri auhinna (esinemine solistina ERSO ees tuleval hooajal) pälvis Andres Kontus ning EMT poolt välja pandud publikupreemia (tippklassi mobiiltelefon) omistati keelpillikvartetile TetrArchi, mille liikmeist kolm on lõpetanud samuti Tallinna Muusikakeskkooli ( Kristjan Hallik, Kristiina Kostrõkina, Laur Eensalu). Eesti Muusika ja Teatriakadeemia auhind (10 000 krooni esinemis- või õppereisi toetuseks) läks keelpillikvartetile TetrArchi ning kaks Eesti Raadio auhinda said Annemari Ainomäe (kes samuti TMKK kasvandik) ja Riivo Kallasmaa.

EMTA rektor Peep Lassmann andis välja personaalse auhinna 25 000 EEK Ruta Lipinaitite’le. Rahvusooper Estonia auhind jäi sobiva kandidaadi puudumisel välja andmata.

Eelvoorust valiti lõppkontserdile lisaks auhinnatutele veel ka Tallinna Muusikakeskkooli XII klassi õpilane pianist Maksim Štšura Ivari Ilja klaveriklassist, kelle jõudmist finaali tuleb kõrgelt hinnata.
Ta esitas Wolfgang Amadeus Mozarti Sonaadi Es – duur KV 282, Eduard Tubina kaks prelüüdi: ETW 46 – 3 ja ETW 46 – 7 ning Ferenc Liszti Sonaat – fantaasia “Après une lecture du Dante” (“Pärast Dante lugemist”).


Erialadevaheline konkurss “TMKK Con Brio”

08. novembril 2006 toimus aulas esmakordselt erialadevaheline konkurss “TMKK Con Brio”.

Esineti neljas vanuserühmas vastavalt kooliastmele:

 1. I – III klass
 2. IV – VI klass
 3. VII – IX klass
 4. X – XII klass

Kogu päeva jooksul esines 63 solisti või ansamblit. kokku osales sel maraton kontsert – konkursil 77 õpilast.

Žürii oli moodustatud erialaosakondade esindajatest ja kollektiivide juhtidest. Žüriis olid:

 • Timo Steiner
 • Aino-Marika Riikjärv
 • Marju Roots
 • Raivo Peäske
 • Nataly Sakkos
 • Merle Eriksoo
 • Toivo Peäske
 • Aavo Ots
 • Risto Joost

Žürii esimees oli kooli vilistlane VII lennust, dirigent Tõnu Kaljuste.

Kuulajad said hea ülevaate kooli õpilaste tänasest tasemest, kaasõpilased said toetada ja kaasa elada sõpradele – kolleegidele. Lisaks nii mängijaile kui kuulajaile tugev muusikaline energialaeng.

Konkursi tulemused kujunesid vastavalt punktide kogusummale järgmiselt:

I vanuserühm:
I koht – Gloria Ilves
II koht – Eliza Agajeva
III koht – Rebekka Airin Siimer
Diplomi pälvis Jekaterina Sizova ja noorima osavõtja preemia sai Anette-Celine Peri.

II vanuserühm:
I koht – Robert Traksmann
II koht – Lisanne Altrov
III koht – Katariina Maria Kits
Diplomi pälvisid Mikk Paju ja Christopher Carr ning eripreemia sai duo Eeva-Maria Laas ja Sandra Kaldma.

III vanuserühm:
I koht – Susann-Elisabeth Eessaar
II koht – Aleksandra Ilves, Gloria Ilves, Liidia Ilves ja Silvia Ilves
II koht – Johannes Põlda ja Juhan Kaarma
III koht – Maria Vilberg
III koht – Erik Õunapuu ja Egert Leinsaar
Diplomid pälvisid Maaren Randvere, Julia Gromova ning duo Annegret Leiten ja Erik Õunapuu

IV vanuserühm:
I koht – Triin Ruubel
II koht – Johanna Vahermägi
III koht – trio Mary-Ann Eessaar, Johanna Vahermägi ja Liis-Helena Väljamäe ning kvartett Kärt Ruubel, Johan Randvere, Jaan Ots ja Maksim Štšura
Diplomid pälvisid Aleksandra Kamenskaja, Liina Kruglova, Marit Rütman ja Jana Peäske, Egert Leinsaar ning Kristiina Rokaševitš

Suured tänud ka õpilasi juhendanud õpetajatele:
Tiiu Peäske, Viljar Kuusk, Kersti Sumera, Raivo Peäske, Ell Saviauk, Kai Õunapuu, Marko Martin, Riina Joller, Mati Mikalai, Kaido Välja, Ada Kuuseoks, Marrit Gerretz-Traksmann, Lea Leiten, Ira Floss, Niina Murdvee, Raeli Florea, Heli Räämet


TMKK Lastekoor rahvusvahelisel koorikonkursil “Tolosa 2006″

Tallinna Muusikakeskkooli (TMKK) Latekoor oli kutsutud osalema 38. rahvusvahelisel koorikonkursil “Tolosa 2006″ Hispaanias, Baskimaal 28. oktoober – 05. november 2006. TMKK Lastekoor saavutas lastekooride kategoorias III koha.

Konkurss on pikkade traditsioonidega ning toimub igal aastal. Konkurssi saatis suur publiku huvi – kõik kontserdid olid välja müüdud. Tase oli väga kõrge, koorid valiti konkursil osalema kontsertsalvestuste põhjal. Mitmed koorid, ka TMKK lastekoor, olid kutsutud osalema konkurisl ning andma ka kontserte. kokku osales koore 21 riigist, lastekooride kategoorias viiest riigist – Saksamaalt, Venemaalt, Kanadast, Poolast ja Eestist. I koha ning Grand Prix saavutas lastekoor “Vesna” Venemaalt, II koha Hamiltoni lastekoor Kanadast.

Lastekooridel tuli konkursil esitada 15-18 minuti pikkune kava, kuhu kuulusid ka kaks kohustuslikku laulu Baski heliloojatelt. TMKK Lastekoori kavas olid veel M. Saare “Lindude laul”, V. Tormise “Virmalised” ja “Lauliku lapsepõli”, Z. Kodaly “Ave Maria” ning P. Kostiaineni “Jaakobin pojat”.

Lisaks konkursile andis TMKK lastekoor viis kirikukontserti erinevates linnades. Kirikud olid rahvast tulvil ning kõikjal pälvis koor publiku väga saaja vastuvõtu.


Nina Balabina Tallinna Muusikakeskkoolis

Sügisesel koolivaheajal – 30. oktoobrist kuni 01. novembrini annab viiuli eriala õpilastele konsultatsioone Stockholmi Lilla Akademia (Väike Akadeemia) looja ja hing, viiulipedagoog Nina Balabina.

Väike Akadeemia on muusikakeskkoolile tüübilt lähedane õppeasutus, mis valmistab ette tulevasi professionaalseid muusikuid. Kahe kooli lähedasemad kontaktid said alguse möödunud õppeaastal, kui meie noored pianistid möödunud kevadel Stockholmi Väikeses Akadeemias külas olid ning õpetaja Maigi Pakri seal meistrikursust andis.

Õpetaja Nina Balabina juures on end täiendanud mitmed Eesti viiuldajad, neist kõige pikemalt Tallinna Muusikakeskkooli vilistlane Andres Kaljuste, kes tänaseks ise ka Väikses Akadeemias pedagoogitööd teeb.

Nina Balabina konsultatsioonidel osalevad õpilased III – XII klassini, kokku kümme viiuldajat ja üks aldimängija.


Tallinna Muusikakeskkool alustab sünnipäevahooaega

Eesti ainus süvamuusikaõppega gümnaasium, Tallinna Muusikakeskkool alustab kooli 45. sünnipäevale pühendatud kontserdihooaega.

Hooaja avab kontserdiga Kadrioru lossis laupäeval, 30. septembril kl 19 pianist Martti Raide, ettekandele tulevad Bachi, Mozarti, Wagneri ja Liszti helitööd. Avakontserdile järgnevad oktoobris ja novembris Tallinna Muusikakeskkooli õpilaste ja õpetajate ülesastumised erinevates Eesti kontserdisaalides, kokku antakse aastas ligi 90 kontserti. Hooaja kulminatsiooniks on 10.novembril Estonia kontserdisaalis toimuv suur sünnipäevakontsert, kus koos Eesti Riikliku Sümfooniaorkestriga astuvad üles Tallinna Muusikakeskkooli vilistlased.

Taust:
Pianist Martti Raide (s. 1965) alustas klaveriõpinguid 1972. aastal Tallinna Muusikakeskkoolis, kus tema õpetajaks oli Ell Saviauk. Aastail 1983-1990 õppis ta Tallinna Konservatooriumis (praegu Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia) prof. Bruno Luki klaveriklassis. 1997. aastal kaitses Raide Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias muusikamagistri kraadi tööga klaveripartii faktuurist Robert Schumanni vokaalkammerloomingus. Käesoleval hetkel töötab Martti Raide pedagoogina EMTA kammermuusika osakonnas ning Tallinna Muusikakeskkoolis, kus ta on ka klaveriosakonna juhataja. Aastast 1998 on ta Eesti Richard Wagneri Ühingu esimees. Martti Raide tegutseb ka aktiivselt kammermuusikuna, tema osalusel on esiettekandel kõlanud üle 20 Eesti helilooja uudisteose.

Tallinna Muusikakeskkool on Eesti ainus süvamuusikaõppega gümnaasium. Kool asutati 1961. aastal ning selle eesmärgiks on pakkuda õpilastele loovat, innustavat ning harmoonilist õpi- ja arengukeskkonda põhi- ja keskhariduse, samuti süvendatud muusikalise hariduse omandamiseks . 97% Tallinna Muusikakeskkooli lõpetajatest on muusikaõpinguid jätkanud. Kooli vilistaste seas on nii tuntud instrumentaliste, dirigente kui ka heliloojaid, samuti väljapaistvaid professionaale teistelt elualadelt: Tõnu Kaljuste, Lepo Sumera, Kalle Randalu, Olari Elts, Helena Tulve, Peep Lassmann, Anu Tali, Kiur Aarma, Märt Treier, Karmel Eikner ning veel paljud teised kuuluvad just Tallinna Muusikakeskkooli vilistlaste hulka.


Rahvaluule ja muusika meie koolis

Mida on ühist ansamblitel Collage, Metsatöll ja Triskele ning näiteks eesti heliloojate Ester Mägi ja Veljo Tormise loomingul?
Aga loomulikult see, et nende kõigi tegevust on ühel või teisel moel inspireerinud eesti vanem rahvamuusika ja osalt ka luule.

VII klasside kirjandusprogramm algab igal sügisel rahvaluulet tutvustava peatükiga. Kuna rahvaluule üks olulisemaid vorme meie rahva pärimuses on vanem rahvalaul, tekkis mõte tutvustada õpilastele kõrvuti rahvaluule kirjanduslike vormidega ka meie vanemat rahvamuusikat ning vaadata laiemalt selle osa nii meie esivanemate elus kui tänapäeva kontekstis.

Ühistes kirjanduse ja muusikaajaloo tundides püüdsime kahe nädala jooksul aimu saada rahvaluule olemusest ja selle seotusest vanema rahvamuusikaga. Võrdlesime omavahel eesti vanemat ja uuemat rahvalaulu, kuulasime nii selle autentseid esitusi kui erinevaid ümbertöötlusi ning püüdsime mõnele laulule ka ise hinge sisse puhuda. Et laulmine on Eesti pärimuses käinud ikka koos pillimänguga, kutsusime kooli ka rahvamuusik Margus Veenre, kes kõneles eesti rahvapillide elu- ja arenguloost ning illusteeris oma juttu pillilugudega.

Kontserdist said osa V, VI ja VII klasside õpilased.