Eesti Kõla

Viimati muudetud: 18.05.2022

Head klaverikogukonna liikmed – noored pianistid ja klaveriõpetajad!

Eesti Noorte Pianistide Konkurss „Eesti kõla XI“ toimub MUBA-s 01.–04.12.2022.

Eesti klaverimängukultuur, nagu iga elus organism, vajab kestmiseks ja arenguks igapäevast tähelepanu, hoolt ning panustamist. Konkursi algidee lähtub veendumusest, et pakutav stiimul aitab noortel pianistidel oma talenti avastada, avada ja arendada – saada teadlikuks oma tegelikest võimetest, tuua välja ka see, mis oli siiani varjul. Kõrvuti klaverikunstnike järelkasvu toetamisega on nende pianistlike pidupäevade teine kandev mõte viljeleda ja väärtustada Eesti klaverimuusikat.

Konkursile on oodatud klaveriõpilased kõikjalt Eestist vanuses kuni 19 a. Konkurss toimub ühes voorus, kuues vanuserühmas ja kahes kategoorias. Repertuaari sisulise dominandi moodustab Eesti autorite klaverilooming. Kõrvuti sellega kuulub konkursi kavasse klassikalise suurvormi kiire osa ning kolmanda komponendina teos(ed) osaleja valikul.

Konkursikava peab meeles eesti muusikaklassika suurkujusid, vanemate vanuserühmade (V ja VI) osavõtjad esitavadMart Saare (140 a sünnist) või Heino Elleri (135 a sünnist) klaverimuusikat.

Võistlust hindab 3-liikmeline rahvusvaheline žürii, koosseisus Ivari Ilja (Eesti, EMTA), Rebekka Angervo (Soome, Sibeliuse akadeemia, Espoo Muusikakolledž) ja Vaida Kirvelytė (Leedu, M. K. Čiurlionise nim Kunstide Kool).

 

Martti Raide

Konkursi „Eesti kõla XI“ kunstiline juht