Eesti kõla VII

Viimati muudetud: 01.12.2018

Eesti pianistliku kultuuri järelkasvu igakülgse arengu toetuseks ja eesti klaverimuusika väärtustamiseks korraldab Tallinna Muusikakeskkool 29.11. – 02.12. 2018 vabariikliku noorte pianistide konkursi “Eesti kõla VII”.
See on üheksas võistlus 2010. a alguse saanud konkursside reas (“Schumann 200″, “Liszt 200″, “Eesti kõla I-VI”). Konkursile on oodatud klaveriõpilased kõikjalt Eestist vanuses kuni 19 a. Konkurss toimub ühes voorus, kuues vanuserühmas ja kahes kategoorias. Repertuaari sisulise dominandi moodustab eesti heliloojate klaverimuusika, täpsemalt saab tingimuste kohta lugeda konkursi reglemendist.

Konkursi žürii:

Eva Sarmanto-Neuvonen (Soome)

Rūdolfs Vanks (Läti)

Marko Martin (Eesti)

TULEMUSED

I vanuserühm

II vanuserühm

III vanuserühm

IV vanuserühm

V ja VI vanuserühm

Eesti kõla VII lõppkontsert

***

Eesti kõla VII ajakava

Eesti kõla VII esinemisjärjekord

EESTI KÕLA VII registreeritud osavõtjad

SAALIPROOVID - 

Igale osalejale (v.a TMKK õpilased) on ette nähtud üks saaliproov pikkusega 15 min.

Saaliproovide graafik 

Eesti kõla VII reglement

Konkursile registreerimiseks saata hiljemalt 01.11.2018 e-posti aadressile martti@ema.edu.ee järgmised dokumendid:
1) täidetud registreerimisvorm;
2) foto (png, jpg või tif-fail)
3) ID-kaardi, passi või sünnitunnistuse koopia;
4) maksekorralduse koopia osavõtumaksu tasumise kohta.

EestiK6la.buklett-kaas