Eesti kõla X

Viimati muudetud: 30.09.2021

Eesti Noorte Pianistide Konkurss „Eesti kõla X“ 

Tallinna Muusikakeskkool 

18.–21.11.2021

 

Eesti klaverimängukultuur, nagu iga elus organism, vajab kestmiseks ja arenguks igapäevast tähelepanu, hoolt ning panustamist. Konkursi idee ja impulss lähtuvad veendumusest ja kavatsusest, et pakutav stiimul aitab noortel pianistidel oma talenti avastada, avada ja arendada – saada teadlikuks oma tegelikest võimetest, tuua välja ka see, mis oli siiani varjul. Kõrvuti klaverikunstnike järelkasvu igakülgse toetamisega on nende pianistlike pidupäevade läbiv mõte ka viljeleda ja väärtustada Eesti klaverimuusikat.

Konkursile on oodatud klaveriõpilased kõikjalt Eestist vanuses kuni 19 a. Konkurss toimub ühes voorus, kuues vanuserühmas ja kahes kategoorias. Repertuaari sisulise dominandi moodustab Eesti autorite klaverilooming. Kõrvuti sellega kuulub konkursi kavasse klassikalise suurvormi kiire osa ning kolmanda komponendina teos(ed) osaleja valikul.

Seekordne konkursi kava peab meeles tänavusi juubilare. Nii on II vanuserühma repertuaaris Béla Bártoki (140 a sünnist) muusika ja VI vanuserühma kohustuslikuks komponendiks Ferenc Liszti (210 a sünnist) teos. Samuti tellib konkurss uudisteosed Eesti heliloojatelt, TMKK vilistlastelt: Margo Kõlar (60), Tõnis Kaumann (50) ja Jüri Reinvere (50).

Võistlust hindab 3-liikmeline rahvusvaheline žürii, koosseisus Peep Lassmann (Eesti), Elisabeth Aigner-Monarth (Austria, Viini Muusikaülikooli klaveri- ja klaveripedagoogika instituudi juhataja) ja Ludmila Kašetiene (Leedu, Šilute Kunstide Kool).

Martti Raide

Konkursi „Eesti kõla X“ kunstiline juht

Konkursi “Eesti kõla X” reglemendis toimus muudatus, mille tulemusel avarduvad repertuaarivõimalused III ja IV vanuserühmas. Muudatus puudutab Eesti muusika komponenti ning selle uusversioon on järgmine:

III vanuserühm

  • Margo Kõlari uudisteos „Aina mõtlen Su peale“ või Eesti helilooja teos esitaja valikul (NB! Eesti muusika parima ettekande eripreemiale kandideerivad ainult Margo Kõlari uudisteose esitused.)

IV vanuserühm

  • Tõnis Kaumanni uudisteos „Rukkirääg“ või Eesti helilooja teos esitaja valikul (NB! Eesti muusika parima ettekande eripreemiale kandideerivad ainult Tõnis Kaumanni uudisteose esitused.)

Eesti kõla X reglement - uus

Eesti kõla X registreerimisvorm

III vanuserühma kohustuslik teos: Margo Kõlar - “Aina mõtlen Su peale”
IV vanuserühma kohustuslik teos: Tõnis Kaumann - “Rukkirääg”
V vanuserühma kohustuslik teos: Jüri Reinvere – “Ööpilt liblikatega”