Eesti kõla X

Viimati muudetud: 12.12.2021

Konkursi Eesti kõla X tulemused

***

1. E-konkursi Eesti kõla X esinemised
2. Eesti Kõla X buklett

***

Teadaanne kõigile eestikõlalisetele!

„Eesti kõla X“ toimub sel aastal taas kontaktivaba, veebi majutatud e-klaverikonkursina.

Koroonaviiruse lai levik sunnib meid oma muusikaliste tegevuste tavapäraseid vorme ümber vaatama ja otsima lahendusi, mis ei sea inimeste tervist ohtu. Me ei saa olla vahetus isiklikus kontaktis, küll aga saame leida ja arendada sidemeid otse läbi muusika – mängides, kuulates ja kaasa elades. Seda kõike võimaldab Interneti eeterlik universum. Just seal toimubki Eesti noorte pianistide oskuste demonstratsioon ja Eesti kõla otsimine.

E-konkursi Eesti kõla X registreeritud osavõtjad

***

Kõigil osalejatel (või nende esindajatel) tuleb:

  1. kinnitada 10. novembriks 2021 oma osalemine e-konkursil*, tehes seda vabas vormis e-kirjaga aadressil martti.raide@eamt.ee.;
  2. teha konkursikavast videosalvestis – kogu kava ühe ülesvõttena, millel peavad olema näha mängija nägu ja käed, salvestise järeltöötlus pole lubatud;
  3. laadida alltoodud nõuetele vastav videosalvestis youtube`i keskkonda:
  • videofaili pealkirjaks märkida osaleja ees- ja perekonnanimi;
  • kirjeldusse märkida vanusegrupp ja kategooria ning konkursi kava (helilooja ees- ja perekonnanimi, teose pealkiri, osad);
  • märkida iga järgneva teose (osa) alguse ette teose (osa) alguse aeg.
  1. saata vastav youtube`i link hiljemalt 29. novembril 2021 kell 23.59 aadressil martti.raide@eamt.ee;
  2. konkursi korraldajal on õigus konkursilt eemaldada osaleja, kelle videosalvestis ei vasta eeltoodud tingimustele.

* loobumise korral palume teha osavõtutasu tagasimakseks avaldus TMKK raamatupidamisele (raamat@tmkk.edu.ee), kus on näidatud makse saaja ees- ja perekonnanimi ning pangakonto number.

Korraldaja võimaldab TMKK kodulehe www.tmkk.edu.ee vahendusel avaliku ligipääsu esinemistele, kõik videod on kuulatavad-vaadatavad 2021. aasta lõpuni.

Konkursiesinemisi hindab rahvusvaheline žürii ning tulemused avaldatakse 12. detsembril TMKK kodulehel www.tmkk.edu.ee. Diplomid ja auhinnad jõuavad asjaosalisteni posti teel.

Laureaatide pidulik live-kontsert toimub terviseohu möödumise korral kevadel 2022.

Lugupidamisega

Martti Raide

Konkursi „Eesti kõla X“ kunstiline juht

Tel: 56494465, e-post: martti.raide@eamt.ee

***

Eesti Noorte Pianistide Konkurss „Eesti kõla X“ 

Tallinna Muusikakeskkool 

Eesti klaverimängukultuur, nagu iga elus organism, vajab kestmiseks ja arenguks igapäevast tähelepanu, hoolt ning panustamist. Konkursi idee ja impulss lähtuvad veendumusest ja kavatsusest, et pakutav stiimul aitab noortel pianistidel oma talenti avastada, avada ja arendada – saada teadlikuks oma tegelikest võimetest, tuua välja ka see, mis oli siiani varjul. Kõrvuti klaverikunstnike järelkasvu igakülgse toetamisega on nende pianistlike pidupäevade läbiv mõte ka viljeleda ja väärtustada Eesti klaverimuusikat.

Konkursile on oodatud klaveriõpilased kõikjalt Eestist vanuses kuni 19 a. Konkurss toimub ühes voorus, kuues vanuserühmas ja kahes kategoorias. Repertuaari sisulise dominandi moodustab Eesti autorite klaverilooming. Kõrvuti sellega kuulub konkursi kavasse klassikalise suurvormi kiire osa ning kolmanda komponendina teos(ed) osaleja valikul.

Seekordne konkursi kava peab meeles tänavusi juubilare. Nii on II vanuserühma repertuaaris Béla Bártoki (140 a sünnist) muusika ja VI vanuserühma kohustuslikuks komponendiks Ferenc Liszti (210 a sünnist) teos. Samuti tellib konkurss uudisteosed Eesti heliloojatelt, TMKK vilistlastelt: Margo Kõlar (60), Tõnis Kaumann (50) ja Jüri Reinvere (50).

Võistlust hindab 3-liikmeline rahvusvaheline žürii, koosseisus Peep Lassmann (Eesti), Elisabeth Aigner-Monarth (Austria, Viini Muusikaülikooli klaveri- ja klaveripedagoogika instituudi juhataja) ja Ludmila Kašetiene (Leedu, Šilute Kunstide Kool).

Martti Raide

Konkursi „Eesti kõla X“ kunstiline juht

Konkursi “Eesti kõla X” reglemendis toimus muudatus, mille tulemusel avarduvad repertuaarivõimalused III ja IV vanuserühmas. Muudatus puudutab Eesti muusika komponenti ning selle uusversioon on järgmine:

III vanuserühm

  • Margo Kõlari uudisteos „Aina mõtlen Su peale“ või Eesti helilooja teos esitaja valikul (NB! Eesti muusika parima ettekande eripreemiale kandideerivad ainult Margo Kõlari uudisteose esitused.)

IV vanuserühm

  • Tõnis Kaumanni uudisteos „Rukkirääg“ või Eesti helilooja teos esitaja valikul (NB! Eesti muusika parima ettekande eripreemiale kandideerivad ainult Tõnis Kaumanni uudisteose esitused.)

Eesti kõla X registreeritud osavõtjad

Eesti kõla X reglement - uus

 

III vanuserühma kohustuslik teos: Margo Kõlar - “Aina mõtlen Su peale”
IV vanuserühma kohustuslik teos: Tõnis Kaumann - “Rukkirääg”
V vanuserühma kohustuslik teos: Jüri Reinvere – “Ööpilt liblikatega”