(EST) Õpetajad

Last modified: 13.11.2021

Klassijuhatajad 2013/2014

Ansambli osakond

Osakonnajuhataja: Natalia Sakkos, vanempedagoog: natasakkos@gmail.com

Keelpilli osakond

Osakonnajuhataja: Tiiu Peäske, vanempedagoog: tiiu.peaske@gmail.com

Klaveri osakond

Osakonnajuhatajad: Martti Raide ( I-VIII kl.), pedagoog-metoodik: martti@ema.edu.ee Mati Mikalai (IX-XII kl.), pedagoog-metoodik: mati.mikalai@gmail.com

Koorijuhtimise ja vokaali osakond

Osakonnajuhataja: Ingrid Kõrvits, pedagoog-metoodik: ingridkorvits@gmail.com

Muusikateooria ja kompositsiooni eriala osakond

Osakonnajuhataja: Kristo Matson, vanempedagoog: kristo.matson@gmail.com

Muusikateoreetiliste ainete osakond (I-XII kl)

Osakonnajuhatajad: Reet Paju, solfedzo I-XII klass: paju.reet@gmail.com Kristo Matson, vanempedagoog: kristo.matson@gmail.com

Puhkpilli osakond

Osakonnajuhataja: Mihkel Peäske, pedagoog-metoodik: peaske@gmail.com

Üldained

Üldklaveri osakond

Osakonnajuhataja: Kersti Sumera, pedagoog-metoodik: kersti@sumera.ee