TMKK X suvekool pianistidele 23.–26. august!

Viimati muudetud: 03.05.2021

Tallinna Muusikakeskkool kutsub klaveriõppureid ning pedagooge kogu vabariigist osa võtma TMKK XI suvekoolist, mis toimub 23.-26. augustini 2021 Tallinnas, TMKK õppehoonetes Vabaduse pst 130.

Suvekoolis toimuvad:

  • lahtised tunnid, mida viivad läbi TMKK pedagoogid Martti Raide, Kai Ratassepp, Age Juurikas, Mariin Gill, Johan Randvere
  • improvisatsioonitunnid, õpetaja Diana Kiivit
  • kontserdid ja põnevad kohtumisõhtud meie väljapaistvamate pianistidega

 Suvekooli maksumus

Maksumus aktiivsele osalejale (õpilasele) on 45 EUR. Enne 10.06.2021 registreerunud ja osavõtumaksu tasunud õpilastele on hind 40 EUR. Kursuse hind sisaldab vähemalt kolme klaveritundi ning vaba sissepääsu kõikidele loengutele, üritustele ja kontsertidele.

Koos registreerumisega tasuda osavõtumaks:

Saaja: Rahandusministeerium

a/a SEB – EE891010220034796011

a/a Swedbank – EE932200221023778606

Viitenumber: 2800047737

Selgituses märkida: klaveri suvekool, osavõtja  ees- ja perekonnanimi. Selgituses palume ülekantav summa komponentide kaupa lahti kirjutada (näit osavõtt 40 eur).

Teade suvekoolist osavõtjaks aktsepteerimise kohta saadetakse e-maili või telefoni teel hiljemalt 1. juuliks 2021.

Mitteosalemise korral osavõtumaksu ei tagastata.

Majutus

ca 20 tasuta kohta TMKK õpilaskodus kiirematele registreerujatele. Tagatakse ööpäevaringne valve, kuid  alaealised õpilased ööbivad  neid saatva õpetaja vastutusel.

Kaasa võtta oma voodipesu.

Transport

Kõik sõidukulud kannavad suvekooli osalejad.

Toitlustus

Toitlustuse kohta tuleb info hiljem.

Harjutamisvõimalused

Osavõtjaile tagatakse harjutamisvõimalused tiibklaveritel TMKK ruumides.

Ajakava

Osavõtjate saabumine, registreerimine 23. augustil kell 11-11:55 Vabaduse pst 130. Tulla A-hoonesse.
Suvekooli avamine 23. augustil kell 12 A-hoone aulas.

Suvekooli orienteeruv lõpp 26. augustil kell 15.

Osavõtjatele saadetakse täpsem ajakava e-maili teel hiljemalt 16. augustiks.

Täiendkoolitus pedagoogidele

Täiendkoolituse tunnistuse saamiseks:

1) tuua lahtisesse tundi õpilane vähemalt kahe teosega või

2) valmistada ette V-VIII klassi repertuaari. Kava pikkus võiks olla ca 8 min. Repertuaari esitatakse õpitubades väikeste rühmadena.

Täiendkoolitus toimub koostöös Eesti Klaveriõpetajate Ühinguga.

Täiendkoolituse tunnistuse vormistamise tasu on 5 EUR ja see tuleb maksta hiljemalt 24. augustiks Eesti Klaveriõpetajate Ühingu pangakontole EE662200221011383074 (selgitusse märkida “suvekooli tunnistuse tasu” + osaleja nimi.”

Registreerumine

Suvekooli registreerumine ja osavõtumaksu ülekandmine toimub kuni 15.08.2021 (kaasa arvatud). Kohtade arvu täitumisel eelistatakse soovijaid osavõtumaksu laekumise järjekorras.

Registreerumiseks tuleb täita registreerumisleht ja saata see e-maili teel : suvekool@gmail.com

Registreeruda saab ka postiaadressil:

Tallinna Muusikakeskkool
Vabaduse pst. 130, Tallinn, 10920
“Pianistide suvekool”

Lisainformatsioon Johan Randvere  – tel 56217479, Mariin Gill 5517172
suvekool@gmail.com

TMKK suvekool 2021 infoleht