Mudilased – muusikastuudio ja eelkool

Viimati muudetud: 20.05.2021
MUUSIKASTUUDIO – PILLIÕPE – EELKOOL

Muusikastuudiosse on teretulnud kõik 3-7-aastased muusikahuvilised lapsed!

Muusikastuudio õppetöö  algab 15. septembril ja eelkooli õppetöö 1. oktoobril!

Tallinna Muusikakeskkooli Mudilaste Muusikastuudio tegutseb kooli ruumides KIVIMÄEL Tallinna Muusikakeskkool, Vabaduse puiestee 130, B-maja ja TÕNISMÄEL Eesti Mälu Maja, Tõnismäe 8.

Registreerumiseks sobivasse rühma palun tutvuge õppekorralduse ja õppetasuga ning seejärel täitke avaldus.

Muusikastuudio tundides teeme mängulisi harjutusi ühekaupa, paarides ja gruppides. Arendame loovust ja esinemisjulgust. Tutvume erinevate pillide ja nootidega, õpime muusikat kuulama ja sellest aru saama. Läheneme harjutustele loominguliselt ja mänguliselt.  Laulu-, tantsu-, instrumentaal- ja noodiõpe on põimitud üheks tervikuks, et toetada väikese muusiku igakülgset arengut.

Pilliõppe individuaaltundides saavad lapsed õppida oma ala professionaalse juhendaja käe all klassikalise muusika instrumente – viiulit, klaverit või flööti. Siinkohal lähtume lapse ja vanema soovist. Võimaluse korral saab õppida ka teisi pille.

Eelkoolis käiva rühma lapsed tegelevad õppepäeva jooksul eesti keele, matemaatika, loodusõpetusega. Eesti keeles arendame lapse suulist väljendusoskust,  lugemis- ja kirjutamisoskust. Õpime kuulama, jutustama ja jälgima. Õpime jutukesi lugema ja aru saama, häälikuid kuulama ja pikkust määrama, sõnade ja lausete kirjutamist. Matemaatikas õpime arve, geomeetrilisi kujundeid tundma, vaatlema, võrdlema, kirjeldama ja järjestama esemeid. Loodusõpetuses õpime tundma leht- ja okaspuid, metsamarju, söögiseeni, puu- ja juurvilju, ränd- ja paigalinde, mets- ja koduloomi. Räägime aastaaegadest ja rahvakalendri tähtpäevadest. Tundide vahel on mängupausid.

Soovime, et uute teadmiste poole liikudes oleksid lapsed õnnelikud ja tegevus huvitav ning pakuks avastamisrõõmu. 

Mudilaste Muusikastuudio eelkäijaks oli Tallinna Muusikakeskkooli juurde loodud ettevalmistusklass, mis avati 1964. aastal. Mudilaste Muusikastuudio nime all tegutsetakse aastast 1989.

Liitu meiega Facebookis!

KINGIME LAPSELE MUUSIKA – IMELISELT VÄRVILISE MAAILMA!