Mudilased – muusikastuudio ja eelkool

Viimati muudetud: 18.05.2022

MUBA MUDILASTE MUUSIKA- JA BALLETISTUUDIO                                    

 

MUBA Mudilaste Muusika- ja Balletistuudiosse on teretulnud kõik 3-7-aastased muusika- ja tantsuhuvilised lapsed! Muusikastuudiosse alates kolmandast eluaastast ja balletistuudiosse alates neljadast eluaastast.

Mudilaste Muusika- ja Balletistuudio õppetöö  algab 12. septembril!  Eelkooli õppetöö 1. oktoobril!

Alates septembrist 2022 tegutseme kesklinnas uues MUBA majas. Registreerumiseks sobivasse rühma palun tutvuge õppekorraldusega ning seejärel täitke kooli veebilehel e-avaldus.

Muusikastuudio tundides tutvume erinevate pillide ja nootidega, õpime muusikat kuulama ja sellest aru saama. Teeme mängulisi harjutusi ühekaupa, paarides ja gruppides. Arendame loovust ja esinemisjulgust. Läheneme harjutustele loominguliselt ja mänguliselt.  Laulu-, tantsu-, instrumentaal- ja noodiõpe on põimitud üheks tervikuks, et toetada väikese muusiku igakülgset arengut.

Pilliõppe individuaaltundides saavad lapsed õppida oma ala professionaalse juhendaja käe all klassikalise muusika instrumente – viiulit, klaverit, kitarri, trompetit või flööti. Siinkohal lähtume lapse ja vanema soovist. Võimaluse korral saab õppida ka teisi pille.

Eelkooli rühmas lapsed tegelevad õppepäeva jooksul eesti keele, matemaatika, loodusõpetusega. Eesti keeles arendame lapse suulist väljendusoskust,  lugemis- ja kirjutamisoskust. Õpime kuulama, jutustama ja jälgima. Õpime jutukesi lugema ja aru saama, häälikuid kuulama ja pikkust määrama, sõnade ja lausete kirjutamist. Matemaatikas õpime arve, geomeetrilisi kujundeid tundma, vaatlema, võrdlema, kirjeldama ja järjestama esemeid. Loodusõpetuses õpime tundma leht- ja okaspuid, metsamarju, söögiseeni, puu- ja juurvilju, ränd- ja paigalinde, mets- ja koduloomi. Räägime aastaaegadest ja rahvakalendri tähtpäevadest. Tundide vahel on mängupausid.

Balletistuudio tundides arendame üldfüüsist, rütmitunnet ja koordinatsiooni. Õpime tundma tantsumaailma algtõdesid läbi mänguliste harjutuste ühekaupa, paarides ja gruppides. Arendame loovust ja esinemisjulgust. Läheneme harjutustele loominguliselt ja mänguliselt.

Soovime, et uute teadmiste poole liikudes oleksid lapsed õnnelikud ja tegevus huvitav ning pakuks avastamisrõõmu.

MUBA Mudilaste Muusika- ja Balletistuudio eelkäijaks on Tallinna Muusikakeskkooli juurde loodud Mudilaste Muusikastuudio ja varasemalt kooli ettevalmistusklass, mis avati 1964. aastal. Mudilaste Muusikastuudio nime all tegutseti aastast 1989. MUBA Mudilaste Muusika- ja Balletistuudio nime alla alates septembrist 2022.

Liitu meiega Facebookis!

KINGIME LAPSELE IMELISELT VÄRVILISE MAAILMA!