Avaldus

Viimati muudetud: 20.05.2022

Registreerimiseks eelkooli, muusika – ja balletistuudio rühmatundidesse palun täitke allpool olev avalduse vorm.

Kui soovite kirja panna rohkem kui ühe lapse, täitke teine avaldus. Teise lapse kohatasule kehtib soodustus -10%.

Esitatud isikuandmeid kogutakse ulatuses, mis on seadusega  ette nähtud ning vajalik õppetöö korraldamiseks. Isikuandmetele on seatud juurdepääsupiirang ning neid andmeid kolmandatele isikutele ei avaldata. MUBA Mudilaste Muusika- ja Balletistuudio õpilaste andmeid töödeldakse vanema või seadusliku esindaja nõusolekul. Nõusolek küsitakse ka andmete töötlemiseks audiovisuaalsete  materjalide ja nende avalikustamisele MUBA veebilehel või Mudilaste Muusika- ja Balletistuudio Facebooki lehel.

Avalduste vormi lingid:

Muusikastuudio ja eelkool

rb.gy/h8jghq

Balletistuudio ja eelkool

rb.gy/5a3240