Õppetasu

Viimati muudetud: 22.08.2022

ÕPPETASUD 2022/2023 õ-a

Muusika: 3-4-aastaste rühmatund (laulmine, rütmika ja loovus) toimub 1 kord nädalas ja kestab 40 minutit. Kohatasu 45 eurot kuus.

Muusika: 4-6-aastaste rühmatunnid (laulmine, rütmika ja loovus) toimuvad 2 korda nädalas ja tund kestab 40 minutit. Kohatasu 65 eurot kuus.

Muusika: 6-7-aastaste rühmatunnid (laulmine, rütmika ja loovus) toimuvad 2 korda nädalas ja tund kestab 40 minutit. Kohatasu 65 eurot kuus.

6-7-aastaste eelkooli tunnid (eesti keel, matemaatika, loodusõpetus) toimuvad 1 kord nädalas ja üks tund kestab 30 minutit. Kohatasu 70 eurot kuus.

Pilliõpe individuaaltunnid (viiul, flööt, klaver jt) toimuvad 1 kord nädalas ja tund kestab 30 minutit. Õppetasu vastavalt toimunud tundide arvule 18 eurot/ 1 tund.

Ballet: 4-6-aastaste rühmatunnid toimuvad 2 korda nädalas ja tund kestab 55 minutit.  Kohatasu 70 eurot.

Ballet: 6-7-aastaste rühmatunnid toimuvad 2 korda nädalas ja tund kestab 55 minutit. Kohatasu 70 eurot.

Ballet: I-II klassi rühmatunnid toimuvad 3 korda nädalas ja tund kestab 55 minutit. Kohatasu 90 eurot.

Ballet: III-IV klassi rühmatunnid toimuvad 3 korda nädalas ja tund kestab 55 minutit. Kohatasu 90 eurot.

 

Lapsevanemaga sõlmitakse leping. Õppetöö eest tasumine toimub esitatud arve alusel 14 päeva jooksul. Lapse tundides mitteosalemine ei vabasta kohatasu tasumisest kui puudumine ei ole põhjendatud. Põhjendatud puudumise korral tuleb tasuda 50% õppetasust.

Kui soovitakse rühmatundi kirja panna rohkem kui ühe lapse, siis teise lapse kohatasule kehtib soodustus -10%.

Mudilaste Muusika- ja Balletistuudiol on õigus lõpetada teenuse osutamine, kui kohatasu ei ole tasutud 2 kuu jooksul maksetähtpäevast. Lapsevanemal on õigus loobuda teenusest, esitades e- postile lihtkirjana loobumise avaldus vähemalt 2 nädalat ette.

Muusika- ja Balletistuudio ning eelkooli kohatasu kuulub koolituskulude alla. Tulumaksuseaduse kohaselt on lastevanematel võimalik lapse eest tasutud koolituskulud möödunud aasta tulust maha arvata.