Õppetasu

Viimati muudetud: 20.05.2021

3-4-aastaste rühmatund (laulmine, rütmika ja loovus) toimub 1 kord nädalas ja kestab 40 minutit. Kohatasu 40 eurot kuus.

4-6-aastaste rühmatunnid (laulmine, rütmika ja loovus) toimuvad 2 korda nädalas ja tund kestab 40 minutit. Kohatasu 60 eurot kuus.

6-7-aastaste rühmatunnid (laulmine, rütmika ja loovus) toimuvad 2 korda nädalas ja tund kestab 40 minutit. Kohatasu 60 eurot kuus.

6-7-aastaste eelkooli tunnid (eesti keel, matemaatika, loodusõpetus) toimuvad 1 kord nädalas ja üks tund kestab 30 minutit. Kohatasu 60 eurot kuus.

Pilliõpe individuaaltunnid (viiul, flööt, klaver jt) toimuvad 1 kord nädalas ja tund kestab 30 minutit. Kohatasu 60 eurot kuus.

 

Lapsevanemaga sõlmitakse leping. Õppetöö eest tasumine toimub esitatud arve alusel 14 päeva jooksul. Lapse tundides mitteosalemine ei vabasta kohatasu tasumisest, kuid on võimalik rühmatund asendada teisel päeval toimuva rühmatunniga sama kalendrikuu jooksul.

Kui soovite rühmatundi kirja panna rohkem kui ühe lapse, siis teise lapse kohatasule kehtib soodustus -10%.

 

Mudilaste Muusikastuudiol on õigus lõpetada teenuse osutamine, kui kohatasu ei ole tasutud 2 kuu jooksul maksetähtpäevast. Lapsevanemal on õigus loobuda teenusest, esitades e- postile lihtkirjana loobumise avaldus vähemalt 2 nädalat ette.

Muusikastuudio ja eelkooli kohatasu kuulub koolituskulude alla. Tulumaksuseaduse kohaselt on lastevanematel võimalik lapse eest tasutud koolituskulud möödunud aasta tulust maha arvata.