Õppekorraldus

Viimati muudetud: 20.05.2021

ÕPPEKORRALDUS

Muusikastuudio õppetöö algab 15. septembril 2021 ning kestab kuni 15. maini 2022. Eelkooli õppetöö algab 1. oktoobril 2021 ning kestab kuni 30. aprillini 2022.

Tallinna Muusikakeskkooli Mudilaste Muusikastuudio tegutseb kooli ruumides KIVIMÄEL Tallinna Muusikakeskkool, Vabaduse puiestee 130, B-maja ja TÕNISMÄEL aadressil Tõnismäe 8.

Registreerumiseks  sobivasse rühma  palun täitke avaldus.

3-4-aastaste rühmatund (laulmine ja loovus) toimub 1 kord nädalas ja kestab 40 minutit. Tund toimub Tõnismäe või Kivimäe ruumides.

4-6-aastaste rühmatunnid (laulmine, loovus, rütmika ja solfedžo) toimuvad 2 korda nädalas ja üks tund kestab 40 minutit. Tunnid toimuvad Tõnismäe või Kivimäe ruumides.

6-7-aastaste rühmatunnid (laulmine, loovus, rütmika ja solfedžo) toimuvad 2 korda nädalas ja üks tund kestab 40 minutit. Tunnid toimuvad Tõnismäe või Kivimäe ruumides.

6-7-aastaste eelkooli tunnid (eesti keel, matemaatika, loodusõpetus) toimuvad 1 kord nädalas ja üks tund kestab 30 minutit. Tunnid toimuvad Tõnismäe ruumides.

Pilliõppe individuaaltunnid (viiul, flööt, klaver jt) toimuvad 1 kord nädalas ja tund kestab 30 minutit. Tund toimub kokkuleppel õpetajaga Tõnismäe või Kivimäe ruumides.

Rühmade suurus on 6 kuni 12 last. Õppetöö kestab 9 kuud. Vabade kohtade olemasolul võib liituda jooksvalt kuni kevadeni. Kui soovite rühmatundi kirja panna rohkem kui ühe lapse, siis teise lapse kohatasule kehtib soodustus -10%.

Lapsevanemal on kokkuleppel õpetajaga õigus osaleda vähemalt üks kord õppeaasta jooksul vaatlejana muusikastuudio, pilliõppe ja eelkooli tundides.

 

Vaheajad 2021/2022 õppeaastal on järgmised:

Esimene vaheaeg  23. detsember 2021 kuni 9. jaanuar 2022

Teine vaheaeg 28. veebruar 2022 kuni  6. märts 2022

Kolmas, pikem vaheaeg algab 16. mail 2022 ning kestab 15. septembrini 2022