Õppekorraldus

Viimati muudetud: 01.09.2022

ÕPPEKORRALDUS 2022/2023 õppeaastal

Muusika- ja Balletistuudio mudilaste õppetöö algab 12. septembril ning kestab kuni 30. aprillini.

Mudilaste eelkooli õppetöö algab 1. oktoobril  ning kestab kuni 30. aprillini.

Balletistuudio algklassi rühmade õppetöö algab 12. septembril ning kestab kuni 30. aprillini.

 

Registreerumiseks  sobivasse rühma  palun täitke kooli kodulehel e-avaldus. 

 

Muusika: 3-4-aastaste rühmatund (laulmine ja loovus) toimub 1 kord nädalas ja kestab 40 minutit.

Muusika: 4-6-aastaste rühmatunnid (laulmine, loovus, rütmika ja solfedžo) toimuvad 2 korda nädalas ja üks tund kestab 40 minutit.

Muusika: 6-7-aastaste rühmatunnid (laulmine, loovus, rütmika ja solfedžo) toimuvad 2 korda nädalas ja üks tund kestab 40 minutit.

6-7-aastaste eelkooli tunnid (eesti keel, matemaatika, loodusõpetus) toimuvad 1 kord nädalas ja üks tund kestab 30 minutit.

Pilliõppe individuaaltunnid (viiul, flööt, klaver jt) toimuvad 1 kord nädalas ja tund kestab 30 minutit. Tund toimub kokkuleppel õpetajaga MUBA ruumides.

Ballet: 4-6-aastaste rühmatunnid toimuvad 2 korda nädalas ja tund kestab 55 minutit.

Ballet: 6-7-aastaste rühmatunnid toimuvad 2 korda nädalas ja tund kestab 55 minutit.

Ballet: I-IV klassi rühmatunnid toimuvad 3 korda nädalas ja tund kestab 55 minutit.

 

Rühmade suurus on 6 kuni 12 last. Rühm alustab tegevust kui on koos vähemalt 6 last.  Vabade kohtade olemasolul võib liituda jooksvalt kuni kevadeni. Kui soovite rühmatundi kirja panna rohkem kui ühe lapse, siis teise lapse kohatasule kehtib soodustus -10%. Lapsevanemal on kokkuleppel õpetajaga õigus osaleda vähemalt üks kord õppeaasta jooksul vaatlejana muusika- ja balletistuudio, pilliõppe ja eelkooli tundides.

 

Vaheajad 2022/2023 õppeaastal on järgmised:

Esimene vaheaeg  24. oktoober kuni 30. oktoober 2022

Teine vaheaeg 22. detsember 2022 kuni 8. jaanuar 2023

Kolmas vaheaeg 27. veebruar 2023 kuni  5. märts 2023

Neljas, pikem vaheaeg algab 1. mail ning kestab 10. septembrini 2023.