Eriala eksami nõuded täiendaval vastuvõtul II–X klassi

Viimati muudetud: 17.03.2022

Eriala eksami nõuded täiendaval vastuvõtul II–X klassi
Kõikide erialade õpilaskandidaadid osalevad vestlusel. (Miks ma tahan õppida TMKK-s? Minu varasemad kokkupuuted muusikaga: õpingud, kontserdikülastused jne.)

Keelpillid

Viiul, tšello

 • II klass – esitada kaks pala;
 • III klass – esitada üks etüüd ja kaks pala või pala ja üks osa suurvormist;
 • IV–V klass- esitada kolm teost: etüüd, pala, osa suurvormist;
 • VI–IX klass : esitada üks heliredel (3 okt., kk., septak., topeltnoodid), üks etüüd, üks pala, üks osa suurvormist
 • X klass: esitada üks heliredel (3–4 okt., kk., septak., topeltnoodid), üks etüüd, kaks osa J. S. Bachi sooloteosest või G. Ph. Telemanni Fantaasiast, üks pala, üks osa kontserdist

Teosed esitada peast.

Altviiul, kontrabass, klassikaline kitarr, harf

 • II–III klass – esitada kaks pala, kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid;
 • IV–V klass – esitada kaks erineva karakteriga pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid. Lisaks peab sisseastuja olema valmis esitama kaks heliredelit (tema poolt vabalt valitud helistik);
 • VI–X klass – esitada 3 teost: üks etüüd ja kaks erineva karakteriga pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid. Lisaks peab sisseastuja olema valmis esitama 4 heliredelit (tema poolt vabalt valitud helistikud);
 • Soovitav on varakult enne sisseastumiseksameid võtta kontakti vastava eriala õpetajaga, et selgitada välja õpilase muusikalisi ja füüsilisi eeldusi antud erialal.

Klaver, klavessiin, akordion

Kavanõuded:

 • II klass – 3 erineva iseloomuga pala;
 • III klass – 3 erineva iseloomuga pala. Lisaks peab sisseastuja olema valmis esitama heliredeli (tema poolt vabalt valitud helistik): heliredel, kolmkõla, akordid (2 oktavi koos kätega üles-alla);
 • IV klass – 3 teost: polüfoonia, pala, suurvorm. Lisaks peab sisseastuja olema valmis esitama heliredeli (tema poolt vabalt valitud helistik): heliredel, kolmkõla, akordid (4 oktavi koos kätega);
 • V–X klass – 4 teost: polüfoonia, pala, etüüd, suurvorm. Lisaks peab sisseastuja olema valmis esitama heliredeli (tema poolt vabalt valitud helistik): heliredel, lühike kolmkõla, pikk kolmkõla, akordid, kromaatiline, kadents, alates VI klassist lisanduvad dominantseptakord (duurides), juhtseptakord (mollides).

Teosed esitada peast.

Puhkpillid ja löökpillid

Flööt, oboe, klarnet, fagott, metsasarv, trompet, tromboon, tuuba, saksofon. (Välja arvatud õpilaskandidaadid, kes ei ole enne soovitud pilli mänginud – vaata vastuvõtmise kord p.6.9.)

 • II–V klass esitada 4 teost: 2 etüüdi ja 2 erineva karakteriga pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid. Lisaks peab sisseastuja olema valmis esitama 2 heliredelit (tema poolt vabalt valitud helistikud);
 • VI–IX klass esitada 4 teost: 2 etüüdi ja 2 erineva karakteriga pala, mis kõige paremini iseloomustavad sisseastuja tehnilisi ja muusikalisi võimeid. Lisaks peab sisseastuja olema valmis esitama 4 heliredelit (tema poolt vabalt valitud helistikud);
 • X klass esitada:
  – suurvorvm või selle osa/osad (peast)
  – 2 erineva karakteriga pala (peast), neist üks soovitavalt soolo
  – 3 etüüdi, neist 1 peast;
 • Soovitav on varakult enne sisseastumiseksameid võtta kontakti selle eriala õpetajaga, et selgitada välja õpilase muusikalisi ja füüsilisi eeldusi antud erialal.

Koorijuhtimine (alates 9. klassist)

 • dirigeerida üks konsultatsioonis ette valmistatud laul, mille määrab TMKK koorijuhtimise osakond;
 • laulda üks vabalt valitud laul (a cappella);
 • vestlus üldkultuurilistel ja muusikalistel teemadel.

II poolaastal on võimalus külastada TMKK dirigeerimise tunde (aja kokkuleppimiseks võtta kontakti ingridkorvits@gmail.com). Vajalik on osaleda vähemalt kahes erialakonsultatsioonis, mille eesmärgiks on ühe lihtsama koorilaulu dirigeerimise omandamine.

Laulu eriala (alates 9. klassist)

Õpilasel tuleb sooritada sobivuskatsed:

 • laulda 2 erineva karakteriga laulu, üks neist a cappella;
 • TMKK õpetaja poolt tehtav hääleulatuse proov;
 • vestlus üldkultuurilistel ja muusikalistel teemadel.

Sisseastumiskatse hindamisel arvestatakse laulu erialale sobivust: piisavat häälematerjali ja -ulatust, isiksuse artistlikkust, esinemisjulgust.
Nõuded kehtivad ka TMKK-st teistelt erialadelt laulu erialale kandideerijaile.

II poolaastal võimalus külastada TMKK laulu eriala tunde (aja kokkuleppimiseks võtta kontakti ingridkorvits@gmail.com). Vajalik on osaleda vähemalt kahes erialakonsultatsioonis, mille eesmärgiks on õpetajal aru saada, kas õpilane on võimeline vokaaltehnilisi võtteid omandama. Õpetaja soovitab õpilasele sobivuskatsetele valida laulud, mis näitavad hääleulatust ja õpilase esinemisjulgust.

Heliloomingu eriala (alates 9. klassist)

Sisseastuja esitab  kaks omaloomingulist erineva iseloomuga muusikapala, ühe pala pikkus  1-3 min. Esitatud teosed peavad olema noteeritud (va kui tegemist on elektroonilise teosega) ning ette mängitud kas autori enda poolt või salvestatud (sobivad formaadid mp3, audio, MIDI jt). Palad võivad olla kirjutatud klassikalistele instrumentidele (klaver, kitarr, viiul, flööt jt), häälele või elektroonikale.
Vestlus, mille peamine eesmärk on uurida õpilase loomingulist mõtlemist, silmaringi, eelnevat muusikalist kogemust.

Muusikakultuuri eriala (vastuvõtt toimub 10. klassi)

Muusikakultuuri erialale astujale toimub eksam kahes osas: kirjaliku ülesande ja motivatsioonivestlusena.

Kirjalik ülesanne tuleb sooritada  kohapeal kindla aja jooksul etteantud videonäidete põhjal. Valida üks näide ja selle kohta kirjutada lühike arvustus/mulje. Lubatud on kasutada lisamaterjale (raamatuid, internetti jm), eeldusel, et kõikidele kasutatud materjalidele on viidatud kirjatöö lõpus. Tööd võib kirjutada arvutis või käsitsi. Kirjutise pikkuseks on kuni üks A4 arvutikirja (Times New Roman, 12 kirjasuurus), käsitsi kirjutades kuni kaks A4 teksti.

Teise osa vastuvõtukatsest moodustab individuaalne motivatsioonivestlus. Peamiselt arutletakse õpilase kirjutatu üle ja õpisoovist valitud erialal. Veel võidakse õpilasele esitada küsimusi muusikast, ajastutest ja heliloojatest, aga ka senisest muusika kuulamiskogemusest, kontserdi- ja näitusekülastustest, loetud raamatutest jms. Teemad on väga üldised ja arvestavad sisseastuva õpilase senist õpitaset (klassi). Soovi korral võib kandidaat esineda  eksamil ka pillimänguga (esitada võib noodistatud teost või improvisatsiooni, popmuusikatöötlust jne) ja oma esitatavast teosest rääkida.

Üldettevalmistav eriala (vastuvõtt toimub 5.–8. klassi)

 • esitada peast kolm erineva karakteri ja erinevatest ajastutest pärinevat teost, neist üks etüüd;
 • üks helistik vabal valikul (heliredel, lühike kolmkõla, akordid, kromaatiline heliredel, kadents)