I klassi vastuvõtukatsed

Viimati muudetud: 25.03.2021

2021/2022. õa I klassi vastuvõtukatsed toimuvad 19. ja 20. aprillil 2021.

Katsetele registreerimine alates 1. märts kuni 14. aprill 2021.

Registreerimiseks saata kooli e-posti aadressile tmkk@tmkk.edu.ee  järgmised dokumendid:
- vormikohane avaldus (digitaalselt allkirjastatud või tuua kooli kantseleisse);
- sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia;
- vanema isikut tõendava dokumendi koopia (pole vajalik avalduse digitaalsel allkirjastamisel).

Avalduse blankett asub siin: www.tmkk.edu.ee/sisseastujale/

Iga sisseastuja jaoks lepitakse kokku individuaalne vastuvõtukatsetele tuleku aeg.
Vastuvõtukatsete tulemused (vastuvõetud õpilaste nimed) avaldatakse kooli kodulehel hiljemalt nädal pärast katsete toimumist.

Täiendav info vastuvõtukatsetele registreerimise küsimustes: tel 6576004, 569 77075, tmkk@tmkk.edu.ee,

I vastuvõtukatsete sisulised  küsimused: Õppealajuhataja Marja Jürisson  569 15122, marja@tmkk.edu.ee