II-X klassi vastuvõtukatsed

Viimati muudetud: 15.03.2021

Täiendava vastuvõtu KATSED (II–X klassi) toimuvad 22. ja 23. aprillil 2021

Katsetele registreerumiseks saata e-posti aadressile tmkk@tmkk.edu.ee või tuua kooli kantseleisse hiljemalt 16. aprillil järgmised dokumendid:

  • kirjalik avaldus (kas digitaalselt või paberil allkirjastatud);
  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia (selle puudumisel sünnitunnistus);
  • lapsevanema isikut tõendava dokumendi koopia (pole vajalik avalduse digitaalsel allkirjastamisel);
  • muusikalist haridust tõendava dokumendi koopia, lisaks kahe viimase aasta erialakonkursi tulemusi tõendavad dokumendid;
  • üldharidust tõendava dokumendi koopia (klassitunnistus või kooli poolt kinnitatud väljavõte e-koolist kokkuvõtvate hinnetega alates õppeaasta algusest). Sõnaliste hinnangutega tunnistus esitada numbriteks teisendatult.
  • vabas vormis ülevaade senistest üldklaveri õpingutest (keelpillide-ja puhkpillide erialadele astujad alates 5. klassist), lisada nimekiri käesoleval õppeaastal läbivõetud teostest, kirjutada, mitu aastat on üldklaverit õpitud.

Avalduse blankett asub siin: www.tmkk.edu.ee/sisseastujale/

  • Dokumentide esitamisel palume lisaks teatada
    kas vajatakse koolipoolset kontsertmeistrit (eelistatud on tulla oma kontsertmeistriga).

Pärast registreerumist selgub iga sisseastuja individuaalne ajakava ja ruumide jaotus, mis saadetakse osalejatele e-posti teel hiljemalt 20. aprillil.

Vastuvõtukatsete orienteeruv ajakava

Neljapäev, 22. aprill:
alates kl 11 (osadel erialadel al kl 15) – erialade vastuvõtukatsed;
pärast eriala, alates kl 12  – üldklaveri tasemekontroll;
pärast eriala, alates kl 12 – eesti keele tasemekontroll (muukeelsest koolist tulnud õpilastele);

Eriala sisseastumiskatse proovi koos kooli poolt pakutava kontsertmeistriga saab teha 22. aprilli  hommikul enne vastuvõtukatset. Proovi kellaaeg ja ruum selgub pärast registreerimise lõppu ja teatatakse e-maili teel. Kaasa võtta klaveripartii noot.

Reede, 23. aprill:
alates kell 10 – solfedžo tasemekontroll.

Vastuvõtukatsed toimuvad Tallinna Muusikakeskkooli peahoones Vabaduse pst 130.
Täiendav info vastuvõtukatsetele registreerimise küsimustes: tel 6 576 004, 5697 7075, tmkk@tmkk.edu.ee.
Vastuvõtukatsete sisulised küsimused: õppealajuhataja Marja Jürisson tel 5691 5122,
marja@tmkk.edu.ee.

TULEVIK TÄIS MUUSIKAT!