Konsultatsioonid II–X klassi astumiseks

Viimati muudetud: 15.03.2021

VASTUVÕTU KONSULTATSIOONID II-X KLASSI ASTUJALE

TMKK-sse II –X klassi vabadele kohtadele astuda soovijail on võimalik saada konsultatsioone:

  • erialas;
  • solfedžos;
  • eesti keeles (mitte-eestikeelsest koolist tulevale õpilasele).

ERIALA konsultatsioonid on individuaalsed, neid annavad vastava osakonna juhatajad või antud pilli- ja eriala õpetajad. Solfedžo ja eesti keele konsultatsioonid toimuvad koos teiste samasse vanuseastmesse kandideerijatega.
NB! Konsultatsioonidele eelregistreerimine on kohustuslik. Konsultatsioonid on tasuta.

Eriala konsultatsioonidel osalemine:
Koorijuhtimise erialal – kohustuslik. Võimalik osaleda vähemalt kahel konsultatsioonil.
Laulmise erialal – kohustuslik. Võimalik osaleda vähemalt neljal konsultatsioonil.
Teistel erialadel – soovituslik. Võimalik osaleda kuni kolmel konsultatsioonil.
Pärast esimest konsultatsiooni ning positiivse otsuse korral lepitakse kokku edasine ajakava sisseastumisprotsessi jätkamiseks.

Eriala konsultatsioonis on soovitav:
-viibida koos lapsevanematega;
-olla valmis esitama osaliselt või tervikuna teoseid, mida planeeritakse mängida vastuvõtukatsetel;
-olla valmis esitama muid teoseid, mis õpilasel antud hetkel kavas on.

Eriala konsultatsioonile registreerumine
Eriala konsultatsioonile saab registreeruda jooksvalt, tähtaeg on neljapäev 8. aprill 2021. Registreerumiseks pöörduda e-kirja teel muusika õppealajuhataja Marja Jürissoni marja@tmkk.edu.ee või vastava osakonna juhataja poole. Kontaktid: www.tmkk.edu.ee/uksused/opetajad/

E-kirjas palume esitada järgmised andmed:

-       õpilase nimi, senine muusikaõppeasutus, üldhariduskool ja klass kummaski koolis;

-       millisele erialale, mis klassi soovitakse kandideerida;

-       ülevaade senistest muusika(eriala)õpingutest – mitu aastat on õpitud, kelle juhendamisel (erialaõpetaja nimi);

-       teosed,  mis on erialas läbi võetud käesoleval ja eelmisel õppeaastal (nimekiri);

-       lühike ülevaade olulistest esinemistest, konkurssidest (kahe eelmise õppeaasta vältel);

-       võimalusel salvestusnäited oma mängust (nt Youtube lingina);

-       muud kandideerija arvates olulised faktid;

-       kandideerija kontaktandmed (e-posti aadress, tel nr), noorema kui 9. klassi kandideerija puhul ka vanema kontaktandmed.

Õppealajuhataja edastab andmed vastava eriala konsultatsioone läbiviivale õpetajale.
Eriala konsultatsioonid toimuvad osapoolte vahel kokkulepitud aegadel kooli ruumes või
e-konsultatsioonina. 


SOLFEDŽO JA EESTI KEELE
 konsultatsioonidel osalemine on soovituslik. Võimalik osaleda maksimaalselt kahel konsultatsioonil.

Solfedžo ja eesti keele konsultatsioonide kuupäevad: 

Laupäev, 6. veebruar 2021 (online registreerimine 20.01-02.02.2021);

Laupäev, 6. märts 2021 (online registreerimine 03.02-02.03.2021);

Laupäev, 10. aprill 2021 (online registreerimine 03.03-30.03.2021).

Solfedžo ja eesti keele konsultatsioonid toimuvad alates kl 11-st TMKK peahoones Vabaduse pst 130. Täpne ajakava õpilase kaupa (kellaajad ja ruumid) saadetakse registreerunud osavõtjatele  e-kirjaga hiljemalt üks päev enne konsultatsiooni.

Registreerimiseks täitke palun online vorm: forms.gle/Y1sKPKoRLfUFm9wT8

Lisainfo 6576004 (sekretär) või 56915122 ( õppealajuhataja muusika alal).

Eelteade!

Vastuvõtukatsed II – X klassi  vabadele kohtadele toimuvad 22.-23. aprillil 2021.
Vastuvõtukatsetele registreerimine lõpeb 16. aprillil 2021.
Erandina on võimalik osakonnajuhataja või konsultatsioone läbiviiva õpetaja algatusel või nõusolekul vastuvõtukatsete mõne komponendi (eriala, solfedžo, eesti keel) sooritamine konsultatsioonide käigus.

TULEVIK TÄIS MUUSIKAT!