Konsultatsioonid II–X klassi astumiseks

Viimati muudetud: 17.03.2022

KONSULTATSIOONID II–X KLASSI ASTUJALE

Tallinna Muusika-ja Balletikooli põhikooli ja gümnaasiumi õppekava II–X klassi vabadele kohtadele astuda soovijail on võimalik saada konsultatsioone:

✔   erialas;

✔   solfedžos;

✔   eesti keeles (muukeelses koolis õppijale).


ERIALA konsultatsioonid
 on individuaalsed, neid annavad vastava osakonna juhatajad või antud pilli- ja eriala õpetajad. 
Koorijuhtimise ja laulmise eriala konsultatsioonidel osalemine on kohustuslik, teistel erialadel soovituslik.
Koorijuhtimise eriala – kohustuslik osaleda vähemalt kahel konsultatsioonil.
Laulmise eriala – kohustuslik osaleda vähemalt kolmel konsultatsioonil.
Teistel erialadel – võimalik osaleda kuni kolmel  eriala konsultatsioonil.

Pärast esimest konsultatsiooni positiivse otsuse korral vastuvõtu protsessi jätkamiseks lepitakse kokku konsultatsioonide edasine ajakava (poolte kokkuleppel võimalik teha erialakonsutaltsioone ka üldiselt väljakuulutatud kuupäevadest erinevatel aegadel).

Eriala konsultatsioonil:
- soovitame viibida koos lapsevanematega (kuni 8. klassi astujate puhul);
- olla valmis esitama osaliselt või tervikuna teoseid, mida planeeritakse mängida vastuvõtukatsetel;
- olla valmis esitama muid teoseid, mis õpilasel antud hetkel kavas on;
- olla valmis andma ülevaate senistest muusikaõpingutest (mis koolis õpib, mitu aastat, praeguse pilliõpetaja nimi);
- koostada  ja esitada kirjalik nimekiri teostest, mida on õpitud eelmisel ja käesoleval õppeaastal;
- koostada ülevaade olulistest esinemistest, konkurssidest (kahe eelneva õppeaasta vältel);


SOLFEDŽO JA EESTI KEELE
 konsultatsioonidel osalemine on soovituslik. Solfedžo ja eesti keele konsultatsioonid toimuvad koos teiste samasse vanuseastmesse kandideerijatega. Solfedžos ja eesti keeles võimalik osaleda maksimaalselt kahel konsultatsioonil.

Kõikidele konsultatsioonidele eelregistreerimine on kohustuslik. Konsultatsioonid on tasuta. 

Eriala, solfedžo ja eesti keele konsultatsioonide kuupäevad: 

Laupäev, 19. veebruar 2022 (online registreerimine 01.02-15.02.2022);

Laupäev, 19. märts 2022 (online registreerimine 16.02-15.03.2022);

Laupäev, 9. aprill 2022 (online registreerimine 16.03-05.04.2022).

Konsultatsioonid toimuvad reeglina alates kl 11-st TMKK peahoones Vabaduse pst 130. Täpne ajakava saadetakse registreerunud osavõtjatele e-kirjaga hiljemalt kaks päeva enne konsultatsiooni.

Registreerimiseks täitke online vorm: 

app.recrur.com/public/link/Tallinna-Muusika–ja-Balletikool-Konsultatsioonid-II-X-klassi-astumiseks-9.04.2022/dfca4807-c

Lisainfo 56977075 (sekretär) või 56915122 ( õppealajuhataja muusika alal).

Enne konsultatsioonile  tulekut palume kindlasti tutvuda TMKK kodulehel vastava klassi sisseastumise nõuetega erialas ja solfedžos.

Erandina on võimalik osakonnajuhataja või konsultatsioone läbiviiva õpetaja algatusel või nõusolekul vastuvõtukatsete mõne komponendi (eriala, solfedžo, eesti keel) sooritamine konsultatsioonide käigus.

Eelteade! 

Vastuvõtukatsed II–X klassi  vabadele kohtadele toimuvad 28. ja 29. aprillil 2022.