Lisavastuvõtt II-X klassi

Viimati muudetud: 29.04.2021

Lisavastuvõtt (II–X klassi vabadele kohtadele) toimub 15. ja 16. juunil 2021.

Katsetele registreerimiseks saata e-posti aadressile tmkk@tmkk.edu.ee või tuua kantseleisse hiljemalt 9. juunil järgmised dokumendid:

  • kirjalik avaldus; (blankett asub siin: www.tmkk.edu.ee/sisseastujale/)
  • sisseastuja isikut tõendav dokument (selle puudumisel sünnitunnistus);
  • lapsevanema isikut tõendav dokument (pole vajalik avalduse digitaalsel allkirjastamisel);
  • muusikalist haridust tõendava dokumendi koopia, lisaks kahe viimase aasta erialakonkursi tulemusi tõendavad dokumendid;
  • üldharidust tõendava dokumendi koopia (klassitunnistus või kooli poolt kinnitatud väljavõte e-koolist kokkuvõtvate hinnetega alates õppeaasta algusest). Sõnaliste hinnangutega tunnistus esitada numbriteks teisendatult;
  • vabas vormis ülevaade senistest üldklaveri õpingutest (keelpillide- ja puhkpillide erialadele astujad alates 5. klassist),  kirjutada, mitu aastat on üldklaverit õpitud ja lisada nimekiri käesoleval õppeaastal läbivõetud teostest.

Dokumentide esitamisel tuleb lisaks teatada:

  • kas vajatakse koolipoolset kontsertmeistrit (välja arvatud klaveri erialale astujad, eelistatud on tulla oma kontsertmeistriga).

Pärast registreerimist saadetakse e-kirjaga igale sisseastujale individuaalne ajakava, hiljemalt
11. juunil. Ilma õigeaegse eelregistreerimiseta vastuvõtukatsetele tulla ei saa. 


Vastuvõtukatsete ajakava

Teisipäeval, 15. juunil:
alates kl 11 (osadel erialadel alates kl 15) – erialade vastuvõtukatsed;

pärast eriala (alates kl 12) – üldklaveri ettemäng koorijuhtimise, laulmise, muusikateaduse ja heliloomingu erialale astujatele;

pärast eriala (alates kl 12) – eesti keele tasemekontroll (muukeelsest koolist tulnud õpilastele);

Eriala sisseastumiskatse proovi koos kooli poolt pakutava kontsertmeistriga saab teha 15. juunil enne vastuvõtukatset. Proovi kellaaeg ja ruum selgub pärast registreerimise lõppu ja teavitatakse e-maili teel. Kaasa võtta klaveripartii noot.

Kolmapäeval, 16. juunil:
alates kell 10 – solfedžo tasemekontroll.
Vastuvõtukatsed toimuvad kooli peahoones Vabaduse pst 130.

Täiendav info registreerimise küsimustes: tel 6576004, 569 77075, tmkk@tmkk.edu.ee ja sisulistes küsimustes: õppealajuhataja Marja Jürisson, 569 15122, marja@tmkk.edu.ee.

TULEVIK TÄIS MUUSIKAT!