Täiendava vastuvõtu tulemused

Viimati muudetud: 22.06.2021

Vastuvõtukatsete tulemuste ja 17. juuni vastuvõtukomisjoni otsuse põhjal võtta 2021/2022. õppeaastaks Tallinna Muusikakeskkooli järgmised õpilased:

 1. Mireya Aleksandra Bragin, 1. klassi, viiuli eriala
 2. XXX, 1. klassi, eriala täpsustamisel
 3. Girsam Dudnik, 1. klassi, klaveri eriala
 4. Doris Roosimaa, 1. klass, viiuli eriala
 5. Maria Kruusmann, 3. klassi, klarneti eriala
 6. Marta Must, 4. klassi, klarneti eriala
 7. XXX, 5. klassi, klaveri eriala
 8. Rahel Västrik, 5. klassi, viiuli eriala
 9. Matilda Mavrodieva, 6. klassi, viiuli eriala
 10. Uku Gross, 7. klassi, eriala täpsustamisel
 11. Kärt Mikalai, 7. klassi, klaveri eriala
 12. Anete Jäetma, 9. klassi, saksofoni eriala
 13. Kert Vahtre, 9. klassi, flöödi eriala
 14. XXX, 9. klassi, viiuli eriala
 15. Artti Rao Kudu, 10. klassi, viiuli eriala
 16. Lisette Lemba, 10. klassi, viiuli  eriala
 17. Arp Eerik Reindla, 10. klassi, viiuli eriala

XXX – õpilase nime ei soovita avaldada kooli koduleheküljel vastuvõetute nimekirjas. Sissesaamise info saadab kool lapsevanemale e-posti teel.

Palume kinnitada esimesel võimalusel või hiljemalt 28. juunil TMKK-sse õppima asumist vastavasisulise e-kirjaga tmkk@tmkk.edu.ee.

Kooli vormimütsi soovijatel  palume tasuda ülekandega hiljemalt 28.  juuniks 18 eurot:

Makse saaja: Rahandusministeerium

a/a SEB – EE891010220034796011

a/a Swedbank – EE932200221023778606

Viitenumber: 2800047737

Selgituses märkida: TMKK vormimüts, õpilase ees-ja perekonnanimi.

Samaks kuupäevaks teatada e-mailile: tmkk@tmkk.edu.ee lapse peaümbermõõt vormimütsi jaoks.

Kantselei avatud tööpäeviti 9-16.

Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem hiljemalt 28. augustil järgmised dokumendid:

 • ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
 • põhihariduse omandamist tõendava dokumendi koopia (10. klassi vastuvõetud õpilased);
 • üks paberfoto 3 x 4 cm õpilaspileti jaoks.

Vahemikus 9.–27. august tuua kooli kantseleisse väljavõte õpilase (väljaspoolt Tallinna asuvatest koolidest tulijad) tervisekaardist, mille edastame kooli medõele.

TULEVIK TÄIS MUUSIKAT!