Konsultatsioonid I klassi astujaile

Viimati muudetud: 25.03.2021

Tasuta konsultatsioonitunnid I klassi astujaile

Pakume võimalust osaleda:

1) pilliõppe-eriala konsultatsioonitundides (neile lastele, kes pole antud pilli varem õppinud);
2) muusikalisi vastuvõtukatseid tutvustavates konsultatsioonitundides.

PILLIÕPPE-ERIALA KONSULTATSIOONITUNNID
Eriala konsultatsioonitund pakub võimaluse teha tutvust pilliõppega ja kogeda erialatunni atmosfääri.  Ühe eriala (pilli) raames pakume võimalust osaleda maksimaalselt kahel 20-min pikkusel konsultatsioonil neil lastel, kes pole varem antud pilliga kokku puutunud.

Klaveri eriala konsultatsioonide (õp Marju Roots) võimalikud ajad:
Laupäev, 27. märts 2021 kl 11.00-14.00 (B 215)
Laupäev,   3. aprill 2021 kl 11.00-14.00 (B 215)
Laupäev, 10. aprill 2021 kl 11.00-14.00 (B 215)
Laupäev, 17. aprill 2021 kl 11.00-14.00 (B 215)

Registreerimisvorm (klaveri eriala): forms.gle/8jY43UMBJZu71AaR6

Klaveri eriala konsultatsioonile registreerimine avatud 1. märts – 15. aprill 2021.
Kõikidesse pilliõppe konsultatsioonidesse vajalik eelregistreerimine.

Viiuli eriala konsultatsioonide (õp Elo Tepp) ajad registreerida ja kooskõlastada õpetajaga: elo.tepp@gmail.com, tel 56 49 8765
Tšello ja muude erialade konsultatsioonide soovijail saata e-kiri: tmkk@tmkk.edu.ee.

MUUSIKALISI KATSEID TUTVUSTAVAD KONSULTATSIOONITUNNID
Konsultatsioonidel tutvustatakse ja viiakse läbi muusikaliste katsetega sarnaseid ülesandeid.
Valmistada ette üks laul vabal valikul, mida laps oskab peast ja esitab ilma saateta
(a cappella).

Konsultatsioonide kuupäevad ja kellaajad:
Esmaspäev, 29. märts 15.30-18.30 (ruumid 73 ja 74, III korrus), õp Reet Paju ja õp Merle Saarep;
Kolmapäev,   7. aprill 15.00-18.00 (ruumid 73 ja 74 III korrus), õp Reet Paju ja õp Merle Saarep;
Teisipäev,    13. aprill 15.30-18.30 (ruumid 73, 74 III korrus ja 44 I korrus), õp Reet Paju, õp Merle Saarep ja õp Mall Ney.

Igale lapsele võimaldame maksimaalselt kaks individuaalset konsultatsioonitundi (kestvus 15min) erinevatel päevadel.

Registreerimine muusikaliste katsete konsultatsionile: forms.gle/8D7J6KStoXrqrz3V8

Muusikaliste katsete konsultatsioonidesse registreerimise periood on 1. märts – 9. aprill 2021
Haigestumisel või muul põhjusel konsultatsioonist loobumisest palume teatada telefonil
6 576 004 või tmkk@tmkk.edu.ee.

I klassi vastuvõtukatsed

2021/2022. õa I klassi vastuvõtukatsed toimuvad 19. ja 20. aprillil 2021.
Katsetele registreerimine alates 1. märts kuni 14. aprill 2021.

Registreerimiseks saata kooli e-posti aadressile tmkk@tmkk.edu.ee  järgmised dokumendid:
- vormikohane avaldus (digitaalselt allkirjastatud või tuua kooli kantseleisse);
- sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia;
- vanema isikut tõendava dokumendi koopia (pole vajalik avalduse digitaalsel allkirjastamisel).

Avalduse blankett asub siin: www.tmkk.edu.ee/sisseastujale/

Iga sisseastuja jaoks lepitakse kokku individuaalne vastuvõtukatsetele tuleku aeg.
Vastuvõtukatsete tulemused (vastuvõetud õpilaste nimed) avaldatakse kooli kodulehel hiljemalt nädal pärast katsete toimumist.

TULEVIK TÄIS MUUSIKAT!