TMKK põhikooli lõpetaja vastuvõtt gümnaasiumisse

Viimati muudetud: 14.03.2021

TMKK põhikooli lõpetaja  gümnaasiumisse astumise  avalduste laekumise tähtaeg on  16. aprill 2021.

Avalduse blanketid asuvad kooli kantseleis või kodulehel:

www.tmkk.edu.ee/sisseastujale/

Avaldus edastada kooli sekretärile e-posti teel aadressil:  tmkk@tmkk.edu.ee.

Väljavõte TMKK vastuvõtukorrast:

4.11. Muusikakeskkooli põhikoolilõpetaja vastuvõtmine gümnaasiumisse

4.11.1. Muusikakeskkooli põhikooli lõpetaja esitab taotluse kodulehel avaldatud kuupäevaks. Taotluse blankett asub kodulehel ja kantseleis.

4.11.2. Muusikakeskkooli põhikooli lõpetaja ei soorita sisseastumiskatseid. Selle asemel arvestatakse antud õppeaasta õpitulemusi.

4.11.3. Enne lõplikku kooli vastuvõtmise otsust veendub vastuvõtukomisjon, et põhikooli lõputunnistuse hinded on vähemalt „rahuldavad“ ja eriala lõpueksami hinne on vähemalt „hea“.

4.11.4. Erandjuhul võib vastuvõtukomisjon „rahuldava“ eriala eksamihinde saanu pingeritta paigutada, kui õpilaskandidaat vahetab eriala.