TMKK põhikooli lõpetaja vastuvõtt gümnaasiumisse

Viimati muudetud: 28.02.2022

TMKK põhikooli lõpetaja gümnaasiumisse astumise taotluse esitamise tähtaeg on 21. aprill 2022.

Taotluse vorm asub siin:  app.recrur.com/public/link/Tallinna-Muusika–ja-Balletikool-Avaldus-gumnaasiumisse-astumiseks-(TMKK-pohikooli-lopetajale)/ed7c5c9c-d

Väljavõte TMKK vastuvõtukorrast

  1.  Muusikakeskkooli põhikooli lõpetaja vastuvõtmine gümnaasiumisse
  1. Muusikakeskkooli põhikooli lõpetaja esitab taotluse sisseastumise e-keskkonna kaudu kodulehel avaldatud kuupäevaks.
  2. Muusikakeskkooli põhikooli lõpetaja ei soorita sisseastumiskatseid. Selle asemel arvestatakse antud õppeaasta õpitulemusi.
  3. Pingeritta paigutumiseks peab eriala lõpueksam olema sooritatud vähemalt hindele “hea” või 70 punktile (100 punkti süsteemis) ning solfedžo lõpueksam sooritatud vähemalt hindele “rahuldav” või 50 punktile (100 punkti süsteemis).
  4. Enne lõplikku kooli vastuvõtmise otsust veendub vastuvõtukomisjon, et põhikooli lõputunnistuse hinded on vähemalt „rahuldavad“. Erandjuhul võib vastuvõtukomisjon „rahuldava“ hinde või vähem kui 70 punkti eriala lõpueksamil saanu pingeritta paigutada, kui õpilaskandidaat vahetab eriala ning sooritab uuele erialale sisseastumiskatse vähemalt hindele “hea” või 70 punktile.