Üldklaveri tasemekontrolli nõuded

Viimati muudetud: 30.11.2015

Üldklaveri tasemekontrolli nõuded sisseastumisel.

Üldklaveri tasemekontroll toimub alates IV klassi astumisest, noorematesse klassidesse astujatel pole kohustust seda sooritada. Üldklaveri tasemekontroll toimub sisseastumisel kõikidele erialadele, välja arvatud klaveri eriala.
Üldklaveri tasemekontrolli nõuded:

  • esitada ühes helistikus (omal valikul) heliredel ja kolmkõlad vastavalt eelneva klaveriõppe nõuetele;
  • esitada 2-3 teost omal valikul, soovitavalt peast;

Teoste raskusastme määrab sisseastuja lähtudes eelnevast klaveriõppest.
Kaasa võtta esitatavate teoste noodid.
Üldklaveri tasemekontrolli tulemused ei kajastu sisseastuja paigutamisel pingeritta. Üldklaveri tasemekontrolli tulemused on infoks koolile õppija edasise arengu kavandamisel.