Vastuvõtt 2019/2020 õppeaastaks

Viimati muudetud: 18.03.2019

I klassi vastuvõtukatsed

22.–24. aprillil 2019 

I klassi vastuvõtukatsetele registreerimiseks tuleb saata e-posti aadressile tmkk@tmkk.edu.ee või tuua kantseleisse hiljemalt 16. aprilliks järgmised dokumendid:

  • vormikohane avaldus (kas digitaalselt või paberil allkirjastatud);
  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia;
  • vanema isikut tõendava dokumendi koopia (pole vajalik avalduse digitaalsel allkirjastamisel).

Avalduse blankett asub siin: www.tmkk.edu.ee/sisseastujale/
Iga sisseastuja jaoks lepitakse kokku individuaalne vastuvõtukatsele tuleku aeg.
Vastuvõtu tulemused avalikustatakse kooli kodulehel hiljemalt 14 päeva pärast vastuvõtukatsete lõppu.

***

Vastuvõtt 2019/2020. õppeaastaks toimub III ja V–X klassi.

II ja IV klassi võtame uusi õpilasi vabade kohtade tekkimisel.

Vastuvõtukatsed 24. ja 25. aprillil 2019

Täiendava vastuvõtu konsultatsioonid:

Laupäeval, 16. veebruaril  2019
Laupäeval, 9. märtsil 2019
Laupäeval, 6. aprillil 2019

Täiendava vastuvõtu (II-X klassi) katsetele registreerimiseks tuleb saata e-posti aadressile tmkk@tmkk.edu.ee või tuua kantseleisse hiljemalt 16. aprilliks järgmised dokumendid:

  • vormikohane avaldus (kas digitaalselt või paberil allkirjastatud);
  • sisseastuja isikut tõendava dokumendi koopia;
  • vanema isikut tõendava dokumendi koopia (pole vajalik avalduse digitaalsel allkirjastamisel);
  • kooli kinnitusega klassitunnistus/hinneteleht (kinnitatud väljavõte e-koolist või Stuudiumist) käesoleva õppeaasta kohta;
  • käesoleva ja/või eelmise õppeaasta muusikalist haridust tõendava dokumendi koopia;
  • kahe viimase aasta erialakonkursside tulemusi tõendavad dokumendid (olemasolul).

Avalduse blankett asub siin: www.tmkk.edu.ee/sisseastujale/

Dokumentide esitamisel tuleb lisaks teatada:

  • kas vajatakse koolipoolset kontsertmeistrit (eelistatud on tulla oma kontsertmeistriga);

Pärast registreerimist selgub iga sisseastuja  individuaalne  ajakava ja ruumide jaotus, mis saadetakse osalejatele e-posti teel hiljemalt 22. aprillil.

Vastuvõtukatsete orienteeruv ajakava:

Kolmapäev, 24. aprill  :

alates kell 11 (osadel erialadel alates kell 15) – erialade vastuvõtukatsed;

pärast eriala (alates kell 12)  – üldklaveri tasemekontroll;

pärast eriala  (alates kell 12) – eesti keele tasemekontroll (muukeelsest koolist tulnud õpilastele);

Eriala sisseastumiskatse proovi  koos  kooli poolt pakutava kontsertmeistriga saab teha 24. aprilli  hommikul enne vastuvõtukatset .  Proovi kellaaeg ja ruum selgub pärast registreerimise lõppu ja teatatakse e-maili teel. Kaasa võtta klaveripartii noot.

Neljapäev, 25. aprill: 

alates kell 10 – solfedžo tasemekontroll.

Vastuvõtukatsed toimuvad kooli peahoones Vabaduse pst 130.