Raamatukogu kasutamise eeskiri

Viimati muudetud: 16.03.2013
 • Tallinna Muusikakeskkooli raamatukogu võivad kasutada ja lugejaks olla kõik antud õppeasutuse õpilased, õpetajad, haldus- ja teenindav personal ning lapsevanemad ja endised õpilased, kes vajavad õpikuid.
 • Raamatukogu kasutamine on tasuta.
 • Raamatukogu laenab soovijaile raamatuid nii kohapeal kasutamiseks kui ka koju.
 • Lugejaks registreerimine toimub isikuttõendava dokumendi (õpilaspilet, ID-kaart, pass) alusel laenutuskaardi avamise teel.
 • Lugejal on õigus saada korraga kolm trükist kolmeks nädalaks (erandiks õpetajad). Õppekirjandust on võimalik laenata ka rohkem kui kolm eksemplari ja ka pikemaks ajaks.
 • Kojulaenutatud raamatute tagastamistähtaega võib pikendada kaks korda, kui sellele pole nõudmisi teistelt lugejatelt.
 • Lugejapilet on laenutamist ja tagastamist tõendav dokument ja selle kaotamise korral tuleb tasuda 1 kroon.
 • Erilise väärtusega kirjandust laenutatakse ainult raamatukogu lugemistoas kasutamiseks.
 • Lugeja peab hoidma õpikuid ja raamatuid hoolikalt, nende saamisel kontrollima nende korrasolekut ja kõigist rikkumistest teatama raamatukoguhoidjale.
 • Tagastamata või rikutud raamatud tuleb lugejal asendada teise eksemplari või trükisega, mille raamatukoguhoidja on sisult ja hinnalt samaväärseks tunnistanud. Raamatukogu võib nõuda kaotatud või rikutud trükise hinna väljamaksmist kolmest kuni kümne korra ulatuses. Kõik vaidlusalased küsimused lahendab kooli juhtkond.
 • Tagastamistähtaja möödumisel saadab raamatukogu lugejale meelde-tuletuse.
 • Käesolevate eeskirjade mittetäitmisel võib raamatukogu lugejalt raamatute kasutamise ja laenutamise õiguse ära võtta.
 • Ettepanekuid raamatukogu teeninduse korra kohta võib teha raamatukoguhoidjale või kooli juhtkonnale.