Hanked

Viimati muudetud: 10.02.2021

Vaata:

TMKK hankeplaan 2021

TMKK hankekord

LIHTSUSTATUD KORRAS TELLITAV TEENUS

Tallinna Muusikakeskkooli õpilaste toitlustamiseks

 2017-2019(2021).a.

Tallinna Muusikakeskkoolis õpib keskmiselt 300 õpilast, kes saavad kooli poolt tasuta lõuna, orienteeruvalt 40 õpilast saavad kooli poolt tasuta hommikusöögi. Lisaks on vajalik 25 pikapäeva õpilase toitlustamine, mille eest tasuvad lapsevanemad.

Puhvetis pakutakse tervislikke suupisteid ja kuumi- ja karastusjooke ja tasulist sooja lõunat orienteeruvalt 20 inimesele päevas. Vajadusel teostatakse toitlustust täiendava tasu eest koolis korraldatavatele üritustele.

Ühe toitlustuskorra maksumus õpilaste eest koos käibemaksuga on hommikusöögiks 1.20 €, lõunasöögiks 1.50 € ja pikapäeva toidukorra maksumuseks 1.20 € .

Pakkumuses on kindlasti vaja esitada ühe nädala näidismenüü, kus on ära näidatud nii kogused kui kalorsus ja hinnakalkulatsioon ühe toiduportsjoni kohta.

Toitlustamine toimub esmaspäevast reedeni v.a. riigipühad.

Puhvet on avatud 8.00-16.30. Puhvetis müüdava kauba nomenklatuuri kooskõlastab toitlustaja kooliga.

Toitlustamiseks on 2 söögisaali ja puhvet ( vaata lisatud plaane), lisaks on toitlustajale ette nähtud olme ja laoruumid üldpinnaga 26,8 m2.

Hommikusöögi pakkumine toimub puhvetis kella 8.00-10.00. Söögivahetunde on kaks: 11.35-11.55 ja 12.40-13.00, lisaks toimub 13.45 pikapäevarühma toitlustamine orienteeruvalt 25 õpilasele, kelle toitlustamise eest tasuvad lapsevanemad otse toitlustajale.

Ruumid antakse toitlustajale rendile Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) poolt toitlustamise lepingu kehtivuse ajaks. Elektri ja vee eest esitab toitlustajale arved vastavalt tarbitud kogustele RKAS.

Kooli poolt antakse toitlustajale tasuta kasutada söögisaalide mööbel (lauad ja pingid), muu vajaliku inventari (puhveti lett, puhveti mööbel, külmkapid, sööginõud jne) tagab toitlustaja.

Toitlustaja tagab tema kasutuses olevate tehnosüsteemide hoolduse ja korrasoleku iseseisvalt või koostöös RKAS-ga.

Toitlustaja kohustub kooskõlastama Veterinaar- ja Toiduametiga toitlustusettevõtete tunnustamise ja enesekontrolli plaani.
Toit valmistatakse kohapeal või tarnitakse jaotuskööki tagades, et iga kuumtöödeldud toote sisetemperatuur oleks vähemalt +75ºC.
Kuumtöödeldud valmistoidud realiseeritakse soojendusmarmiitidest kahe tunni jooksul,väljastatava toidu temperatuur peab olema vähemalt +63ºC, mida kontrollitakse iga päev partiide kaupa.
Toitlustaja esitab koolile iganädalaselt järgmise nädala menüü, kus on ära märgitud kogus, kcal,valkude, rasvade ja süsivesikute sisaldus.

Pakkuja peab omama antud tegevusalal (s.h.kooli toitlustamise alal) vähemalt 3 aastast kogemust. Pakkumuses ära näidata referentsid.
Pakkumus peab vastama RHS § 38 lg 1 p 1., RHS § 38 lg 1 p 2, RHS § 38 lg 1 p 4., RHS § 38 lg 1 p 5, RHS § 38 lg 1 p 6 tingimustele.
Orienteeruv aasta maht on 68 000 € ilma käibemaksuta.

Leping algab 14.08.2017.a. ning lõpeb 20.06.2019.a. ja on vajadusel pikendatav ühe aasta kaupa kuni kaheks aastaks s.o kuni 20.06.2020 ja 20.06.2021.a.
Pakkumuste esitamise tähtaeg on 31.03.2017.a. meiliaadressile : hanked@tmkk.edu.ee.
Parima pakkumise valib välja lähtudes kooli spetsiifikast ja sobivusest õpilastele kooli direktori poolt määratud komisjon.
Täiendavad küsimused palume esitada meiliaadressile: hanked@tmkk.edu.ee

Lihtsustatud korras tellitav teenus TMKK õpilaste toitlustamiseks 2017_2019

0 korruse söökla plaan

I.korruse söökla plaan