Komisjonid

Viimati muudetud: 13.01.2022

Tallinna Muusikakeskkooli hoolekogu koosseis:

1. Ruth Opmann – koolipidaja esindaja, Haridus- ja Teadusministeerium (ruth.opmann@hm.ee);
2. Aet Bergmann – põhikooli lastevanemate esindaja (aet.bergmann@gmail.com);
3. Saale Rull – gümnaasiumi lastevanemate esindaja (infoharf@hot.ee);
4. Henry-David Varema – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia prorektor (henry-david.varema@eamt.ee);
5. Kristjan Hallik – kooli toetava organisatsiooni esindaja, Eesti Riiklik Sümfooniaorkester (kristjan.hallik@erso.ee)
6. Kaarel Telgmaa – põhikooli lastevanemate esindaja asendusliige (ktelgmaa@gmail.com);
7. Neeme Kari – gümnaasiumi lastevanemate esindaja asendusliige (neeme.kari@gmail.com);
8. Villu Vihermäe – vilistlaste esindaja (villu.vihermae@gmail.com);
9. Martti Raide – õppenõukogu esindaja (martti.raide@eamt.ee);
10. Helina Eerik – õppenõukogu esindaja (helinaeerik@gmail.com);
11. Isabella Kaumann  õpilaste ja õpilasesinduse esindaja (isabella@music.ee);