Kooli üle järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed

Viimati muudetud: 15.05.2019

Järelevalvet kooli õppe- ja kasvatustegevuse üle teostab:
HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUM
Munga 18, 50088 Tartu
e-post: hm@hm.ee
telefon: 735 0222

Korruptsiooniennetusega seotud küsimustega palume pöörduda Haridus- ja Teadusministeeriumis korruptsiooniennetuse eest vastutava isiku poole:
välishindamisosakonna asejuhataja Hille Voolaid
e-post: Hille.Voolaid@hm.ee