Uudised

Kuulutame välja lisavastuvõtu 25. augustil 2014

Kuulutame välja lisavastuvõtu 25. augustil 2014

Kandideerida saab üksikutele vabadele kohtadele järgmistel erialadel:
•    klaver, klavessiin
•    akordion
•    keelpillid (viiul, altviiul, tšello, kontrabass, harf, klassikaline kitarr, kannel)
•    puhkpillid (flööt, klarnet, oboe, fagott, saksofon, trompet, tromboon, metsasarv, tuuba)
•    löökpillid
•    muusikateadus (alates 9. klassist)
•    koorijuhtimine (alates 9. klassist)
•    helilooming  (alates 9. klassist)
•    klassikaline laul (alates 9. klassist)
•    üldettevalmistav eriala (5. -8. klass)

Lisavastuvõtt toimub esmaspäeval, 25. augustil 2014.

Esmaspäeva, 25. augusti  ajakava:
alates kell 12 – erialade katsed
alates kell 13 – solfedžo tasemekontroll,  üldklaveri  tasemekontroll
alates kell 13. 30 – eesti keel muukeelsest koolist tulnutele
Eriala vastuvõtukatsete nõuded :

www.tmkk.edu.ee/index.php/article/eriala-eksami-nouded

Solfedžo tasemekontrolli nõuded:

www.tmkk.edu.ee/index.php/article/solfedzo-eksami-nouded

Vastuvõtukatsetele vajalik eelnev registreerimine (vt allolev selgitus, p 1. 7 kooli vastuvõtukorrast) hiljemalt  21. augustil e-kirjaga tmkk@tmkk.edu.ee.
Vastuvõtukatsete täpne ajakava saadetakse registreerunutele 22. augustil e-kirja teel.

Väljavõte  kooli vastuvõtukorrast:
1.7 Sisseastumiskatsetele registreerimiseks esitab isik (edaspidi sisseastuja) või piiratud teovõimega sisseastuja (alla 18-aastane isik) puhul vanem järgmised dokumendid:
1. kirjaliku vormikohase taotluse  (blanketid kooli kodulehel);
2. sisseastuja isikut tõendava dokumendi (selle puudumisel sünnitunnistuse või -tõendi) ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte (kui taotluse esitab vanem, siis ka vanema isikut tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja või väljavõtte);
3. muusikalist ja üldharidust tõendavate tunnistuste koopiad (välja arvatud 1. klassi astujad ja muusikakeskkooli põhikooli lõpetajad), sh kahe viimase aasta erialakonkursi tulemusi tõendavad dokumendid.

1.8 Dokumendid esitada hiljemalt kaks tööpäeva enne sisseastumiskatseid kooli kantseleisse.

1.9 Kooli vastuvõtmiseks esitab sisseastuja või piiratud teovõimega sisseastuja puhul vanem hiljemalt 30. augustiks järgmised dokumendid:
1. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilase tervisekaardist selle olemasolul;
2. ametlikult kinnitatud väljavõtte õpilasraamatust;
3. üks foto (3 x 4 cm);
4. avaldus kui soovitakse õppeperioodil kohta õpilaskodus;
5. gümnaasiumiastmele vastuvõtmisel sisseastuja põhihariduse omandamist tõendava dokumendi ametlikult kinnitatud ärakirja (hiljemalt põhikooli lõpuaktuse järgsel tööpäeval).

Vastuvõtukatsed toimuvad kooli peahoones Vabaduse pst 130 (kollane neljakorruseline hoone Vabaduse pst ääres).

Täiendav info: õppealajuhataja muusika alal Marja Jürisson – marja@tmkk.edu.ee,  tel 6 572 791, 56 915 122

Lisa kommentaar

Sinu e-postiaadressi ei avaldata. Nõutavad väljad on tähistatud *-ga


8 − kuus =

Current month ye@r day *